Teenindusalane inglise keele koolitus (tase B1)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.
Toimumise aeg: 17.02.2020 - 14.05.2020
Registreerimine avatud 13.01.2020
Registreerimine suletud alates 10.02.2020
Läbiviimise keel inglise keel
Maht: 100 akad. tundi
  • Auditoorne: 40 akad. tundi
  • Praktiline: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud
  • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Olga Sturm (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Õpisündmuse veebilink: https://www.vkok.ee/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1, Valga linn, Valga vald, Valga maakond 68206
URL: https://www.vkok.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Valgamaa Kutseõppkeskus, Loode 3, Valga, II korrus, ruum 210, iga E ja N kell 15-18
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

- mõistab tavakõnet ja saab aru keerulisematest tööalastest tekstidest;

- vestleb tööalaselt seonduvatel teemadel;

- mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustus-, kaubandus-, turismi ja majutusalast terminoloogiat.

Sihtgrupid: Ei tööta, Vanem, Juhid, Tehnikud ja keskastme spetsialistid, Kontoritöötajad ja klienditeenindajad, Teenindus- ja müügitöötajad.
Koolitusele ootame töötajaid, kes peavad erinevates teenindusvaldkondades (müüjad, toitlustusettevõtte töötajad, turismiettevõtte töötajad, müügitööga seotud tootmisettevõtete töötajad jt) suhtlema ingliskeelse kliendiga.
Eesmärgid: Koolituse lõpuks õppija:
- mõistab tavakõnet ja saab aru keerulisematest tööalastest tekstidest;
- vestleb tööalaselt seonduvatel teemadel;
- mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustus-, kaubandus-, turismi- ja
majutusalast terminoloogiat.
Sisukirjeldus:

Teema nimetus

 

 

Õppetundide

arv

Sisu lühikirjeldus

1.Tutvustamine. Tööalane viisakus.

Kultuurierinevused

 

 

6

 

Enda ja kaaslaste tutvustamine.

Viisakusväljendid. Igapäevane

suhtlemine. Kõneetikett. Erinevad

rahvused, kultuuride ristumine.

2.Asukoha kirjeldamine/leidmine.

Juhiste andmine

 

8

Kliendi abistamine. asukoha

kirjeldamine/ leidmine, juhtnööride

andmine. Kauba asukoha

juhatamine. Tee juhatamine.

Informatsiooni jagamine. Asukoha

3.Tootetutvustus. Küsimused-vastused

 

8

Esitlus. Küsimused-vastused.

Lisateenuste tutvustamine ja müük.

Kauba/ teenuse omaduste

tutvustamine.

4.Ettevõtte tutvustamine

4

Kirjeldused kodulehel, ettevõtte reklaamimine messidel.

5. Toitlustusalane terminoloogia

 

12

Toitlustusettevõtete tüübid. Toidukorrad

ja -ajad. Põhilised roagrupid ja joogid.

Laua- ja serveerimisnõud. Menüüd

toitlustusasutustes.

Eritoitumisvajadused. Kliendi

vastuvõtmine, lauda juhatamine.

Tellimuse võtmine. Menüü

tutvustamine, toitude ja jookide

soovitamine, tellimuse vastuvõtt,

arveldamine. Tagasiside küsimine,

kliendikontakti lõpetamine.

6. Kaubandusalane terminoloogia

 

 

6

Kauplused. Tooted ja teenused- nende

tutvustamine. Teenindamine poes.

7. Turismialane terminoloogia

 

12

Turism: turismi liigid. Turismiobjektid,

juhatamine. Lisateenused.

Transpordiliigid. Reisitoimingud ja

tingimused.

Esmaabi ja kriitilised olukorrad.

8. Majutusalane terminoloogia  

 

12

Majutusettevõtete tüübid. Hotelli

teenused. Erinevad toatüübid ja nende

sisustus. Hotelli sisse/

väljaregistreerimine.

Toateenindus. Toateenindaja sõnavara.

Konverentsiteenus. Teenindamine

majutusasutuses.

9. Broneeringud

 

4

Majutusasutuse broneeringute

vastuvõtmine ja tühistamine.

10. Infopäring. Teate edastamine.

Kokkulepped

 

 

4

Infopäringule vastamine.

Telefonisuhtlus, tähthaaval kordamine. Meilisuhtlus.

11. Teenindusalased väljendid

 

12

Kliendikontakti algatamine ja

lõpetamine. Pretensioonide kuulamine,

lahenduste leidmine.

12. Tellimused

 

4

Tellimuse kinnitamine, muutmine,

tühistamine. Ostu eest tasumine.

Makseviisid.

13. Maksed, arved  

4

Hinnapakkumised. Arveldamisega seotud terminoloogia,

väljendid, suhtlus. Kliendi

pretensiooniga tegelemine,

vabandamine.

14. Pretensioonid ja lahendused.

4

Kaebuse, vabandamine kliendi ees. Kliendi nõustamine.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Dataprojektor, video- ja audiovahendid.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise/ alustamise eeldused: Inglise keele oskus tasemel A2 (vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi
enesehindamisskaalale).
Lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Suuline

Situatsioonülesanne (klient-teenindaja), vastavalt enda töö valdkonnale.

Õppija kasutab iseseisvalt majutuse ja toitlustuse, kaubanduse ja turismi valdkonnaga seonduvat põhisõnavara.

Õppematerjalide loend: New Headway: Pre-Intermediate A2 - B1: Student's Book New Headway: Pre-Intermediate A2 - B1: Workbook Koolitaja poolt koostatud materjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Olga Sturm- inglise keele ja kirjanduse kõrgharidus. Töötab inglise keele õpetajana. Kogemustega koolitaja.
Õppekavarühm: Keeleõpe
Märksõnad: Inglise keele kursus, keeleõpe
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse