Tähenduslik õpetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Eesmärgiks on toetada õpetajatel oma õpetamise reflekteerimist ja professionaalset enesearendamist.
Toimumise aeg: 21.02.2020 - 03.11.2020
Registreerimine avatud 08.01.2020
Registreerimine suletud alates 21.02.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu
Aadress: Tartu linn,Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis (Salme 1a, Tartu) Koolituse toimumise kuupäevad:
21. veebruar 2020 kell 10.00-17.00
14. august kell 10.00-17.00
29. september 2020 kell 10.00-17.00
3. november 2020 kell 10.00-17.00
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinu:
- mõistab tähendusliku õpetamise ja õppimise teoreetilisi aluseid ja oskab nendest lähtuvalt oma tööd analüüsida
- oskab rakendada uurimusliku õppe tsüklit ende professionaalseks arenguks ja õpetamistegevuste uurimisel;
- oskab rakendada õppimise uurimise metoodikat koostöises kolleegide professionaalset arengut toetavas meeskonnas;
- oskab süsteemselt analüüsida oma tööd ja kavandada enese arendamist;
- oskab õppetöös rakendada õppimise tähenduslikkust suurendavaid meetodeid ja toetada seeläbi tõhusalt õppija arengut;
- oskab anda õppimist ja arengut toetavat tagasisidet.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI ÕPETAJAD
Eesmärgid: Eesmärgiks on toetada õpetajatel oma õpetamise reflekteerimist ja professionaalset enesearendamist.
Sisukirjeldus: Õppimise ja õpetamise pikaajalised eesmärgid, tähenduslikkus õpetamise ja õppimise kontekstis, tähendusliku teema valimine edasiseks meeskonnatööks
Uurimuslik tsükkel, õppimise uurimise metoodika tundmaõppimine ja nende rakendamine õpetaja õpetamistegevuste uurimisel ja professionaalse arengu toetamisel
Arendusplaanide tutvustus ja edasiarendamine, integreerimine uurimusliku tsükli ja tunniarutelude läbiviimisega
Arendusplaanide rakendamise tulemuste esitlus ja arutelu, tagasisidestamine, uute arenduseesmärkide seadmine
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Arendusplaani esitamine ja rakendamise kokkuvõte.
Osalemine auditoorses õppes vähemalt kahel päeval.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Margus Pedaste - PhD (bioloogia ja maateaduste haridus).
Äli Leijen - õpetajahariduse professor, PhD
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse