Ettevõtlusõpetaja meistriklass

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuuest koolitusest koosnev programm (11 õppepäeva) toetab ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolis. Läbivalt arendatakse ettevõtluspäedevusi, koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni.
Toimumise aeg: 11.03.2020 - 12.03.2020
Registreerimine avatud 06.01.2020
Registreerimine suletud alates 09.03.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 156 akad. tundi
  • Auditoorne: 88 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 68 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://xn--ettevtluspe-jfbe.ee/koolitused/
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Järgmised moodulid toimuvad:
II moodul – 8.-9.04.2020 Enesejuhtimiseoskuste arendamine (TLÜ)

III moodul – 12.-13.05.2020 Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis (EEK Mainor)

IV moodul – 11.-12.06.2020 Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine (TalTech)

V moodul – 23.-24.09.2020 Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega (TalTech)

VI moodul – 11.11.2020 Parimad praktikad ja kokkuvõte (EEK Mainor)
Kirjeldus
Sihtgrupid: Ootame osalema üld-, kutse, ja rakenduskõrghariduse õpetajaid, kes juba õpetavad ettevõtlust erinevatel haridustasemetel ning on valmis hakkama rakendama ettevõtlusõppe mooduleid süsteemsemalt kaasates ettevõtlusõppe läbiviimisse nii kolleege kui praktikuid.
Programmi kandideerimise eelduseks on vähemalt 2-aastane ettevõtlusõppe läbiviimise kogemus või baaskoolituse läbimine ja haridusasutuse juhtkonna kinnitus õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks ning kooli valmidus ettevõtlusõppe süsteemsemaks rakendamiseks.
Eesmärgid: Ettevõtlusõpetja meistriklassi läbinu
• mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu;
• väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut, rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat;
• omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis;
• kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest;
• kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.
Sisukirjeldus:

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi programm algab märtsis ning lõpeb novembris. Programm koosneb 6 koolitusest (moodulist), kokku 11 õppepäeva, mille jooksul arendatakse läbivalt koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni. Koolitusel osaleja saab koolituselt palju materjale ja harjutusi, mida koos oma õpilastega ettevõtlusõppes kasutada. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei kaasne.

Õpisündmuse teemad:

I moodul –  Ettevõtlusõppe korraldamine koolis (TLÜ)

II moodul – Enesejuhtimiseoskuste arendamine (TLÜ)

III moodul  –  Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis (EEK Mainor)

IV moodul – Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine (TalTech)

V moodul  – Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega (TalTech)

VI moodul  – Parimad praktikad ja kokkuvõte (EEK Mainor)


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusprogramm on välja töötatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja viiakse läbi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite koostöös.
Üldkoordinaator on Tartu Ülikool, kontaktisik Ülle Kesli, 502 6213, ulle.kesli@ut.ee
I ja II moodul toimub Tallinna Ülikooli koordineerimisel, kontaktisik Lilian Rückenberg, 619 9516, lilian.ruckenberg@tlu.ee
III ja VI moodul toimub EEK Mainori koordineerimisel, kontaktisik Katrin Eha, 515 5059, katrin.eha@eek.ee
IV ja V moodul toimub TalTech’i koordineerimisel, kontaktisik Katrin Arvola, 5665 3628, katrin.arvola@taltech.ee
Osalemise eeldus: Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kandideerimise eelduseks on vähemalt 2-aastane ettevõtlusõppe läbiviimise kogemus või baaskoolituse läbimine ja haridusasutuse juhtkonna kinnitus õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks ning kooli valmidus ettevõtlusõppe süsteemsemaks rakendamiseks.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tagasi kalendrisse