Kooskõlaline klass: vaimselt terve ja hooliva klassi kujundamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Miks on eriti oluline pöörata tähelepanu vaimse tervise tagamisele ja grupiprotsesside juhtimisele klassis? Kuidas õpetaja saab aidata kaasa turvalise, psüühilist häiritust ennetava suhtekeskkonna tekkimisele?
Toimumise aeg: 18.02.2020 - 19.03.2020
Registreerimine avatud 05.01.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 290 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Ene Kulasalu (Avatud Meele Instituut (Tartu))
Korraldav asutus: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Projektijuht: Reili Pae, reili@ami.ee, tel: 56500710
Toimumise koht
Toimumise koht: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Aadress: Veski tn 69 , Tartu linn, 50409 , Tartu maakond, Eesti
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena õppija:

 • omandab praktilised võtted ja tööriistad, et tagada hoolivad suhted ja toimiv koostöö klassis
 • omandab efektiivsd strateegiad, kuidas tulla toime vastupanu ja konfliktidega
 • saab kaasa harjutused ja meetodid grupiprotsesside eestvedamiseks
 • mõistab efektiivse koostöö ja vaimse tervise hoidmise eelduseid
Sihtgrupid: Õpetajad
Sisukirjeldus:

I moodul  Vaimu ja võimu vahekorra loomine 
Maht: 2 päeva 

 • Vaimset tervist kaitsvad ja kahjustavad tegurid .
 • Suhete psühholoogilise arengu faasid ja nende mõju õppetegevusele klassis.
 • Õpetaja tegevused sõltuvusfaasis koostöö tagamiseks, tulemuslikkuse ja hoolivuse kujunemiseks (eesmärgistamise tehnikad, teabe liikumise, avatuse vajalikkus ja juhtimine, kokkulepete loomine ja järgimise kindlustamine, hooliva enesekindluse suurendamise võtted, suhtlemisoskused sõltuvusfaasis).
 • Õpetaja tegevused konfliktifaasis (vastupanu mõiste, põhjused.  3 teed konflikti lahenemise suunas -võimendamine, uurimine ja mõõtmine. Tegevused psüühiliste häirete vaoshoidmise abistamiseks konfliktses olukorras, sõltuvusfaasi tegevuste mõju konfliktifaasi, suhtlemisoskused konfliktifaasis: tunnetega tegelemine, hinannguvaba kirjeldamine, suhtlustõketest hoidumine).

II moodul  Hoolivalt koos 
Maht: 2 päeva 

 • Õpetaja tegevused eraldumisfaasis: vaimset tervist tagav tasakaalustatud  eesmärgipärasus (konflikti lahendamise meetodid, õpilase vajadused ja nende kokkuvõttev tagasipeegeldus, mõjusa vestluse läbiviimine ebakohaselt käituva õpilasega, konflikti vahendamine, isiklike eesmärkide ja vastutuse loomise abistamine, suhtlemisoskused eraldumisfaasis - eesmärgistamise korraldamine, konfronteerumine; konfliktihalduse sammude läbiviimine), klassikoosoleku läbiviimine probleemi lahendamiseks.
 • Õpetaja tegevused koostööfaasis: võrdväärsuse tagamine ja motivatsiooni hoidmine (klassis läbiviidavad koostööharjutuste treeninimine, inimõiguste hariduse praktiseerimine klassis, koostööd mõjutavad tegurid ja nende ennetamine, suhtlemisoskused koostööfaasis: arutelu meetodite rakendamine, koostööprintsiipide järgimine).
 • Õpetaja isiksuseomadused turvalise ja demokraatliku klassi juhtimisel: ehedus, aktsepteerimine ja empaatia.
 • Vaimse tervise olemus ja igaühe vastutuse suurendamine klassi suhtekeskkonnas 
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond vastab täiskasvanud õppijale kohastele nõuetele: on loomuliku valgustuse, hea õhuvahetuse ja temperatuuriga, ruumides on täiskasvanud õppijale kohased lauad ja toolid, mis on rühmatööde jaoks teisaldatavad, varustatud vajalike kaasaegsete koolitusvahenditega (sh pabertahvli kasutamise võimalus).
Lõpetamise tingimused:

Osalemine koolitusel täismahus.

Koolituspäevad toimuvad kõikidel päevadel orienteeruvalt 10.00 - 17.30

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on: kõrgharidus, andragoogika-, täiskasvanukoolituse või tegevuslike meetodite grupijuhtimise alane väljaõpe ja täiskasvanute koolitamise kogemus viimase 3 aasta jooksul, töökogemus haridusasutuses.
Koolitaja toetab sihipäraselt loodud õpisituatsioonis täiskasvanud õppijate õppimist ja enesearendust.
I MOODUL Võimu ja vaimu vahekorra loomine - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.02.2020 - 19.02.2020
Toimumise koht: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Aadress: Veski tn 69 , Tartu linn, 50409 , Tartu maakond, Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: TEEMAD
• Vaimset tervist kaitsvad ja kahjustavad tegurid
• Suhete psühholoogilise arengu faasid ja nende mõju õppetegevusele klassis
• Õpetaja tegevused sõltuvusfaasis koostöö tagamiseks, tulemuslikkuse ja hoolivuse
kujunemiseks.
• Õpetaja tegevused konfliktifaasis: demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste proovikivi
klassis kui miniühiskonnas.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL Hoolivalt koos - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.03.2020 - 19.03.2020
Toimumise koht: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Aadress: Veski tn 69 , Tartu linn, 50409 , Tartu maakond, Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: • Õpetaja tegevused eraldumisfaasis: vaimset tervist tagav tasakaalustatud
eesmärgipärasus.
• Õpetaja tegevused koostööfaasis: võrdväärsuse tagamine ja motivatsiooni hoidmine.
• Õpetaja isiksuseomadused turvalise ja demokraatliku klassi juhtimisel: ehedus, aktsepteerimine ja empaatia.
• Vaimse tervise olemus ja igaühe vastutuse suurendamine klassi suhtekeskkonnas.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse