Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ja ravi – ravijuhendi koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmise teadmised jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimisest ja ravist.
Toimumise aeg_x: 26.03.2020 - 26.03.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 4 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 50 kuni 60 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejatele tasuta ja seda rahastab Eesti Haigekassa.

Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Vaatlev partner: Eesti Haigekassa
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Haigla
Aadress: Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, Eesti
URL: http://www.vmh.ee/
Lisainfo: Seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis on täienduskoolituse toimumine edasi lükatud. Toimumise aeg selgub eriolukorra möödumisel.
Koolituse kellaajad on 12.00-15.30.
Koolitajad on dr Heli Järve ja Annika Põder.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

•    teab jalaveenide anatoomiat ja CEAP klassifikatsiooni;
•    teab jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ravijuhendit;
•    teab veenisüsteemi diagnostikat ja  diferentsiaaldiagnostikat;
•    teab, mis on konservatiivne ja invasiivne ravi;
•    on kursis ravijuhendist tulenevate muudatustega meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste loetelude rakendustingimustes.

Sihtgrupid: Pere- ja eriarstid, õed, koduõed, proviisorid ja farmatseudid.
Sisukirjeldus:

Teemad:

1. Jala veenide anatoomia. CEAP klassifikatsioon.

2. Diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika.

3. Ravijuhendi tutvustus, algoritm.

4. Ravimeetod: konservatiivne ravi, invasiivne ravi.

5. Ravijuhendist tulenevad muudatused meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste loetelude rakendustingimustes.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitteeristavat hindamist ja õpiväljundite saavutamise hindamiseks viiakse läbi arutelusid ja juhtumi analüüse.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/132/jala-veenilaiendite-ja-kroonilise-venoosse-puudulikkuse-diagnoosimine-ning-ravi
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Töökogemus valdkonnas, jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ravijuhendi töörühmas osalemine.
Õppekavarühm: Meditsiin

Tagasi kalendrisse