Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ja ravi – ravijuhendi koolitus radioloogidele ja kirurgidele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmise teadmised jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimisest ja ravist.
Toimumise aeg: 04.03.2020 - 04.03.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 5 akad. tundi
  • Auditoorne: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejatele tasuta ja seda rahastab Eesti Haigekassa.

Koolitajad:
  • Veronika Palmiste-Kallion (aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
  • Heli Järve (sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
  • Annika Põder (Eesti Haigekassa)
  • Evo Kaha (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
  • Elina Reedi (sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Vaatlev partner: Eesti Haigekassa
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Nooruse tn 5, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
URL: https://www.nooruse.ee/et
Lisainfo: Koolituse kellaajad on 11.00-15.15.
Koolitajad on dr Elina Reedi, dr Heli Järve ja Annika Põder.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

•    teab CEAP klassifikatsiooni;
•    teab jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ravijuhendit;
•    teab veenisüsteemi ultraheli diagnostika koostamise põhimõtteid ning oskab hinnata süva- ja pindimisi veene;
•    teab, mis on kosmeetiline varikoos ning kirurgilise ravi põhimõtteid;
•    on kursis ravijuhendist tulenevate muudatustega meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste loetelude rakendustingimustes.

Sihtgrupid: Radioloogid, üld- ja veresoontekirurgid.
Sisukirjeldus:

Teemad:

1. CEAP klassifikatsioon. Ravijuhendi tutvustus.

2. Veenisüsteemi ultraheli diagnostika, süva- ja pindmiste veenide hindamine.

3. Kosmeetiline varikoos.

4. Kirurgilise ravi põhimõtted tänapäeval.

5. Ravijuhendist tulenevad muudatused meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste loetelude rakendustingimustes.


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitteeristavat hindamist ja õpiväljundite saavutamise hindamiseks viiakse läbi arutelusid ja juhtumi analüüse.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/132/jala-veenilaiendite-ja-kroonilise-venoosse-puudulikkuse-diagnoosimine-ning-ravi
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Töökogemus valdkonnas, jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ravijuhendi töörühmas osalemine.
Õppekavarühm: Meditsiin

Tagasi kalendrisse