Ettevõtlusõppe 6-kuuline koolitusprogramm III lend

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi I õppesessioon toimub Startup Day raames Tartus ning on üles ehitatud praktiliste harjutuste ja teoreetiliste majandusteadmiste omandamisele.
Toimumise aeg: 30.01.2020 - 12.06.2020
Registreerimine avatud 14.12.2019
Registreerimine suletud alates 20.01.2020
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktiline: 4 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 27 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

I mooduli õpiväljundid:

rakendab majandusalaseid teadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset;

analüüsib ettevõtluskeskkonda seostades iseenda tegevusvaldkonnaga;

 mõistab ettevõtluspädevust ja alapädevuste vahelisi seoseid.

Sihtgrupid: Sihtrühm: Õpetaja, kes õpetab majandus- ja ettevõtlusõpet, kuid vajab valdkonnapõhiseid teadmisi ja õpetamise metoodikat (puudub või on vähene ettevõtluskogemus või ettevõtluspedagoogiline kogemus).
Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse sh kõrghariduse õpetajaid või alustavaid õpetajaid, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Õpetaja kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Eesmärgid: Õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.
Sisukirjeldus: Õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust. Kahe koolituspäeva jooksul õppija tutvub ja osaleb Startup Day raames toimuvatel ettekannetel, osaleb praktilistes tegevustes. Samuti toimuvad teoreetilised teemade käsitlused, kus on teemadeks: majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõte, ettevõtja, ettevõtlus ja ettevõtluspädevus.
Õpisündmuse teemad:

I õppesessioon – 30.-31.01.2020 Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö. 

II õppesessioon - 06.-07.02.2020 Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused.

III õppesessioon – 27.03.2020 Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine.

IV õppesessioon – 28.-29.04.2020 Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus.

V õppesessioon – 14.-15.05.2020 Ettevõtlusvormid. Ettevõtlusega alustamise ABC. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja kuidas neid õppesse integreerida.

VI õppesessioon – 12.06.2020 Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Hinnatakse kõigi praktiliste harjutuste sooritamist.
Osalemise eeldus: Õpetaja kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Ettevõtlusõppe 6-kuulise koolitusprogrammi I moodul - Majanduse alused. Ettevõtluskeskkond. Ettevõtluspädevused. - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.01.2020 - 31.01.2020

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.
Sisukirjeldus: rakendab majandusalaseid teadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset;
• analüüsib ettevõtluskeskkonda seostades iseenda tegevusvaldkonnaga;
• mõistab ettevõtluspädevust ja alapädevuste vahelisi seoseid.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse