Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika – ravijuhendi koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on anda õppijale teadmised unehäirete esmasest diagnostikast.
Toimumise aeg: 27.03.2020 - 27.03.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 50 kuni 60 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejatele tasuta ja seda rahastab Eesti Haigekassa.


Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Vaatlev partner: Eesti Haigekassa
Toimumise koht
Toimumise koht: Narva Haigla
Aadress: Haigla tn 7, Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti
URL: https://www.narvahaigla.ee/
Lisainfo: Seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis on täienduskoolituse toimumine edasi lükatud. Toimumise aeg selgub eriolukorra möödumisel.
Koolituse kellajad on 11.15-16.45.
Koolitus on vene keeles ja koolitajad on dr Erve Sõõru ja dr Katrin Põld.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab unetuse anamneesi kogumise põhimõtteid ja riskitegureid;
 • teab, mis on unepäevik ja diferentsiaaldiagnostiline küsimustik (SDS-CL25);
 • on kursis unehäirete ja nende esmase diagnostikaga.
Sihtgrupid: Meditsiini- ja tervishoiutöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, logopeedid
Sisukirjeldus:
 • Unetuse anamnees ja riskitegurid;
 • unepäevik ja diferentsiaaldiagnostiline küsimustik (SDS-CL25);
 • unehäired ja nende esmane diagnostika;
 • unetus;
 • uneaegsed hingamishäired;
 • liigunisus;
 • une-ärkveloleku rütmihäired, uneaegsed liigutushäired, parasomniad.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitteeristavat hindamist ja õpiväljundite saavutamise hindamiseks viiakse läbi arutelusid ja juhtumi analüüse.
Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Ravijuhend „Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika“ https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/16/taiskasvanute-unehairete-esmane-diagnostika
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Erve Sõõru töötab Medicum, pulmonoloogina, Kuressaare Hospital, pulmonoloog-vanemarstina, Confido Meditsiinikeskus, kopsuarst; unearstina, Tallinn University of Technology, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut, lektortorina.
Haridustee: 2014–2019 Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut, doktorant
2003–2013 Euroopa Uneuurijate Selts, sertifitseeritud somnoloog, unemeditsiini ekspert
1998–2002 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, pulmonoloogia residentuur
1993–1997 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, internatuur
1987–1993 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, ravi eriala, lisaerialana taastusravi ja spordiarst

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Erve_Sõõru/est

Moonika Viigimäe töötab Tallinna Tehnikaülikool, "Meditsiinitehnika ja -füüsika" õppekava programmijuhina, Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut, Teadurina, Eesti Töötukassa, Töövõime hindamise ekspertarstina.
Haridustee: 2014–09.02.2018 Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, tehnilise füüsika õppekava, doktorantuur
2004–2004 Riiklik Rehabilitatsiooni Haigla (Washington DC, USA), internatuur
2002–2004 George Washingtoni Ülikool, Washington DC, USA, kliinilise treeningfüsioloogia magistrantuur
1986–1992 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, ravi eriala

https://www.etis.ee/CV/Moonika_Viigimäe/est
Õppekavarühm: Meditsiin

Tagasi kalendrisse