Majandus- ja ettevõtlusõpe vene õppekeelega koolide õpetajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Majandus- ja ettevõtlusõppe koolitusprogramm vene õppekeelega koolide õpetajatele kestab 6 kuud kogumahuga 156 tundi. Esimene koolitusprogrammi moodul on 2-päevane koolitus, kus fookus on ideede genereerimisel ja hindamisel, loovusel, koostööoskustel.
Toimumise aeg: 20.02.2020 - 21.02.2020
Registreerimine avatud 06.12.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktiline: 4 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;
  • hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;
  • kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse arendamiseks ja äriideede leidmiseks vastavalt õpilaste tasemele;
  • mõtestab refleksiooni olulisust õppeprotsessis.
Sihtgrupid: üld- ja kutsehariduse õpetajad või alustavad õpetajad, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Õpetaja kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolituse käigus mõistab õppija äriidee loomise ja algatamise protsessi, ideede hindamise võimalusi. Väärtustab koostööoskusi ja toetab klassiruumis õpilasi ettevõtlusõppe meetoditega.
Sisukirjeldus:

I SESSIOON: Õpetajate häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda”

Koolituse käigus mõistab õppija äriidee loomise ja algatamise protsessi, ideede hindamise võimalusi. Väärtustab koostööoskusi ja toetab klassiruumis õpilasi ettevõtlusõppe meetoditega.

Õpisündmuse teemad:

I moodul- 20.02-21.02.2020 2 päeva - Õpetajate hackathon. Ideede genereerimine ja hindamine. Loovus. Koostööoskused ja Meeskonnatöö.
II moodul- 19.03-20.03.2020 2 päeva - Majanduse- ja ettevõtluse alused. Äriideest järgmise sammuni. Probleemilahendusoskused.
III moodul- 17.04.2020 1 päev - Turg jaTurundus. Äriidee testimine ja tagasiside. Analüüsioskused.
IV moodul- 14.05-15.05.2020 2 päeva - Ettevõtlusvormid. Bärnd, kaubamärk.
V moodul-  04.06-05.06.2020 2 päeva - Ettevõtlusega alustamine. Ettevõtte registreerimine. Finantseerimine.
VI moodul- 28.08.2020 1 päev - Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Koolituse õpiväljundite täitmine toimub läbi praktiliste harjutuste
Osalemise/ alustamise eeldused: Õpetaja kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindaja koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse