Tööalane eesti keel vene keele baasil (A2;B1), individuaalõpe

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpitav keel aitab õppijal luua paremad võimalused tööalaseks toimetulekuks ja suurendab ametialast mobiilsust, tekitab õppijas huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja traditsioonide vastu
Toimumise aeg: 25.11.2019 - 16.01.2020
Tellimuskoolitus
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 1 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 2100 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Ursula Einmann (Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Tiia Murulaid, tiia.murulaid@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab sageli kasutatavaid väljendeid
 • kõneleb ladusalt
 • osaleb arutelus
 • oskab oma seisukohti tutvustada
 • oskab esitada eri tüüpi küsimusi
 • oskab tutvustada oma tööülesandeid, töökohta ning lahendada erialase tööga seotud situatsioone
 • on arendanud koostööoskust ja praktiseerinud keelekasutust reaalse probleemi lahendamisel
 • on parandanud eesti keele hääldust ja lugemisoskust ning tekstist arusaamist
 • on parandanud eesti keele hääldust ja lugemisoskust ning tekstist arusaamist
 • on harjutanud aktiivset kuulamist, esinemist, kirjutamist
 • oskab leida ja kasutada eestikeelset teavet tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades
 • teab eesti keele grammatika põhireegleid ja kasutab neid
 • on tutvunud eesti kultuuriga
Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kes vajavad tööalaseks toimetulekuks eesti keele oskust.
Eesmärgid: Kursusel käigus areneb õppija suhtlemisvalmidus-ja oskus vestelda ettevalmistuseta erialastel teemadel ja tulla toime tavapärastes suhtlemis- ja tööalastes situatsioonides.
Sisukirjeldus:

Käsitletavad teemad: elulugu, haridus, kodu ja töö, tööülesanded. Pöördumine vestluspartneri poole, enda ja teiste tutvustamine. Viisakusväljendid. Igapäevased suhtlussituatsioonid tööl kolleegide ja õpilastega, suhtlemine kaupluses, transpordis. Telefonile vastamine, teate jätmine.. Pöördumine vestluspartneri poole, enda seisukohtade tutvustamine  ja teistest arusaamine.  Eri  teemadest  ja  inimeste  erinevustest  lähtuv keelekasutus. Erialane sõnavara ja selle kinnistamine. Kõne  tempo. Hääldusharjutused.  Spontaanne eneseväljendus emotsionaalses keelekeskkonnas. Keele-ja kuulamisharjutused. Sõnavara parandamine ja suhtluspädevuse suurendamine.

Eesti muusika, kirjandus,filmikunst ja ajakirjandus. Eestikeelse ajakirjanduse nädalaülevaade, et leida ja näha ühiskonnas huvipakkuvaid erineva iseloomuga aktuaalseid artikleid sh Õpetajate Leht.  Pilk eesti rahvakommete varasalve, ülevaade rahvustoitudest. Eesti geograafia, vaatamisväärsused.

Kursusel arendatakse suhtlemisoskus, rääkimise, lugemise-, kuulamise ja kirjutamisoskust.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: suuline eksam
Osalemise eeldus: eesti keel tasemel A1
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvate tööde lahendamine, vahetestid, koolituse lõputest ja suulise eksami sooritamine

Õppekavarühm: Isikuareng
Märksõnad: eesti keel vene keele baasil

Tagasi kalendrisse