Tootefotograafia kursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus annab ülevaate tootefoto olemusest, tööriistadest ja -võtted lihtsate tootefotode valmistamiseks.
Toimumise aeg: 02.12.2019 - 18.12.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbimine annab teadmised tootefoto olemusest, tööriistad ja -võtted lihtsate tootefotode valmistamiseks ning kasutamiseks lähtuvalt tootefoto väljundist (veeb, trükis vms) ning oma toodete presenteerimises info- või reklaammateralides.  

Koolitusel osaleja oskab:

  Planeerida tootefotode tegemise tööprotsessi, kavandada kujunduse, lähtudes kujunduskvaliteedi nõuetest ning autoriõiguse põhimõtetest;

   Valmistada lähteülesande alusel digitaalsed tootefoto originaalid, edastada need koostööpartneritele, korrastada, transportida ja arhiveerida tootefoto faile.

   Sihtgrupid: Sihtrühm: Ilma erialase hariduse ja kvalifikatsioonita töötajad (näiteks on sisenenud tööturule teise taustaga, süsteemsed teadmised puuduvad ja on lünklikud). Sh:
   Väikeettevõtjad, kes vajavad tootefotosid oma ettevõtte toodangu turundamisel.
   Käsitöövaldkonna töötajad (väikeettevõtjad)
   Töötajad, kelle töökohustuste hulka kuulub ettevõtte toodete turundamine
   Eesmärgid: Kursuse läbimine annab teadmised tootefoto olemusest, tööriistad ja -võtted lihtsate tootefotode valmistamiseks ning kasutamiseks lähtuvalt tootefoto väljundist (veeb, trükis vms) ning oma toodete presenteerimises info- või reklaammateralides. Kvalifikatsioonita ja erialase hariduseta ettevõtjate ja/või nende töötajate konkurentsivõime tõuseb. Paraneb Eesti väiketootjate turundusalase töö kvaliteet.
   Sisukirjeldus:
   1. Toote- ja reklaamfoto olemus. Autoriõigus (teoreetiline osa).

   2. Foto- ja valgustehnika tootefotode valmistamiseks (teoreetiline osa).

   3. Pildistamise, perspektiivi, kompositsiooni ja valgustuse põhimõtted (teoreetiline osa).

   4. Eritüübiliste tootefotode pildistamine (praktiline osa).

   5. Mis saab fotost edasi? Esmane töötlus sõltuvalt foto kasutusest (teoreetiline ja praktiline osa). 2 ak tundi

   6. Fotode järeltöötlus arvutis, fotode salvestamine, erinevad failivormingud, failide optimeerimine, jagamine ja arhiveerimine (teoreetiline ja praktiline osa). 10 ak tundi

   Õppevorm: kombineeritud
   Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Tartu Kunstikooli õppeklassis, kus on olemas vajalik õppetehnika ja esmased õppevahendid. Kursusel osalejad kasutavad pildistamiseks isiklikke tehnilisi vahendeid (digifotoaparaat), fotode töötlemine toimub kunstikooli arvutiklassis.
   Hindamisviisid: Õpiväljundite hindamine on mitteeristav. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
   Lõpetamise tingimused:

   Vajalik osalemine 70% kontakttundisest, kõigi praktiliste ülesannete esitamine ja kõigi õpiväljundite saavutamine

   Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Malev Toom on õppinud Tartu Kunstikoolis. Töötanud dekoraatorina, fotokorrespondendina, fotograafina Tartu Kunstimuuseumis.

   Ajalehes Edasi töötanud Malev Toom on olnud üks neist, kes muutsid oluliselt kogu Eesti fotoajakirjanduse ilmet ja suhtumist dokumentalistikasse. Tema tööd ("Portreed", "Puulinn" jmt) tähistasid vabas maailmas levinud sõltumatu dokumentalistika jõudmist Eesti kultuuriruumi. Pikemad, paljudest fotodest üles ehitatud pildikooslused võimaldasid juba läbi viia pildiuurimusi ja sisaldasid kohati kriitilisi elemente ühiskonna kohta.

   Alates aastast 1998 fotograafia õppejõud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, praegu foto ja video aluste meister-assistent.
   Õppekavarühm: Moe-, sise- ja tööstusdisain

   Tagasi kalendrisse