Sissejuhatus LEGO Mindstorms EV3 robootikasse

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus LEGO Mindstorms EV3 algkoolituse eesmärk on luua võimalused ja toetada õpetajate vajalike oskuste ning teadmiste kujunemist LEGO Mindstorms EV3 tööpõhimõtete ja andurite kasutamisel.
Toimumise aeg: 24.11.2015 - 24.11.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 5 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
  • Praktiline: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 45 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, kristi.salum@hitsa.ee, tel: 53422398
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.youtube.com/watch?v=FJobGqzRbL8&index=2
Toimumise koht
Aadress: Eesti
URL: https://www.innovatsioonikeskus.ee/...
Lisainfo: Koolitus toimub 24. novembril kell 10:00-16:00 HITSA Nutiklassis.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu saab tunneb EV3 robootikakomplekti võimalusi õppetöös, oskab lugeda lihtsaid EV3 programmikoode ning saab aru robotiehituse algpõhimõtetest ning anduritest. Samuti oskab läbinu hinnata tegevuspakettide ja täiendavate andurite soetamise vajalikkust oma õppeasutusse.

Sihtgrupid: Õpetaja.
LEGO Mindstorms EV3 komplekte kasutavate või kasutusele võtta plaanivate õppeasutuste 4.-11. klassi aine- ja informaatikaõpetajad.
Eesmärgid: LEGO Mindstorms EV3 algkoolituse eesmärk on luua võimalused ja toetada õpetajate vajalike oskuste ning teadmiste kujunemist LEGO Mindstorms EV3 tööpõhimõtete ja andurite kasutamisel.
Sisukirjeldus:

Ühepäevane koolitus on suunatud 10-19 aastaste laste õpetajatele. Robootika on valdkond, millega tegelemine käsitleb ja arendab STEM (Sience, Tehnology, Engineering, Mathematics) teadmisi.

Koolituse praktilises pooles koostatakse LEGO mindstorms EV3 robootikakomplektist juhendite järgi koos pinginaabriga mitmeid robootilisi autonoomselt toimivaid mudeleid. Enne robotiehitusega alustamist katsetatakse läbi kõik andurid ning luuakse näidiste põhjal lihtsaid programme, mis demonstreerivad nende toimimist. Kuna robot vajab toimimiseks programmi, siis on koolitusel oluline rõhk ka programmeerimisel. Piltprogrammeerimine on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.
Koolituse teoreetilises osas tutvutakse LEGO mindstorms EV3 robootikakomplektiga.

Õpisündmuse teemad:

Koolituspäeval tutvutakse läbi praktiliste programmeerimisülesannete kõikide EV3 anduritega, ehitatakse autonoomselt toimiv baasrobot ja programmeeritakse see liikuma vastavalt anduritelt saadud sisendinfole.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Koolituse läbimiseks ei ole algteadmisi robootikast vaja, kasuks tuleb kokkupuude robootika ja programmeerimisega.
Lõpetamise tingimused:

Koolituspäev tuleb läbida täismahus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Väljatöötaja: OÜ Future Robotics

Tagasi kalendrisse