Siseturvalisus algab Sinust

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on kaasata osalejaid rohkem kodanikuühiskonda. Pakume välja võimalusi aidata kaasa Eesti siseturvalisuse tagamisele, julgustame kodanikuaktiivsust ning toetame Eesti kodakondsuse taotlemist.
Toimumise aeg: 26.11.2019 - 27.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejatele tasuta!

Koolitajad:
 • Tago Trei (Politsei- ja Piirivalveamet)
 • Roger Kumm (Politsei- ja Piirivalveamet)
 • Kristian Jaani (Politsei- ja Piirivalveamet)
 • Andres Pung (Sisekaitseakadeemia)
 • Reili Kull (Päästeamet)
 • Peeter Pau (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Annika Link, annika.link@innove.ee, tel: +372 58199091
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Tähelepanu! Registreerimise järel lisatakse Teid esialgu ootenimekirja.
Hiljemalt 7 päeva enne koolitust saadame välja osalejatele ka kinnitava kiri, mis kinnitab Teie osalemist koolitusel.
Kui Te seda sel korral ei saa, siis paraku on koolitusgrupp juba täitunud. Vabandame!
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija:

 • teab siseturvalisuse valdkonna seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega ja ühiskonna turvalisusega;
 • seostab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi siseturvalisuse valdkonna ametkondade  põhiväärtuste ja eetiliste põhimõtetega;
 • väärtustab siseturvalisuse valdkonna põhilisi elukutseid ja vabatahtlikku tegevust abipolitseiniku ja vabatahtliku päästjana;
 • mõtestab oma karjääriplaneerimist ning haridustee valikuid ja analüüsib enda võimalikke siseturvalisuse valdkonna  karjäärivalikuid.
Sihtgrupid: Määratlemata kodakondsusega isikud
Eesmärgid: Koolituse tulemusena õppija teab kuidas mittekodanikuna aidata kaasa Eesti siseturvalisuse tagamisele ja olla aktiivne ühiskonna liige ning on motiveeritud taotlema Eesti kodakondsust.
Sisukirjeldus:

Koolitus  hõlmab siseturvalisuse erinevate valdkondade (pääste, politsei, piirivalve, maksundus- ja toll, vanglateenistus) tutvustust, õppimisvõimalusi Sisekaitseakadeemias, kohtumist valdkonna ekspertide ja silmapaistvate esindajatega, osalemist erinevatelt õppekäikudel valdkonna ametites.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, grupitööd, õppekäigud

Õpisündmuse teemad:
 • Siseturvalisuse valdkonna tutvustus
 • Õppekäik
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorsed tunnid toimuvad kaasaegse tehnikaga varustatud õppeklassis. Õppekäigud viiakse läbi siseturvalisuse ametiasutuste ruumides.
Hindamisviisid: Praktilised ülesanded, rühmatöö
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele tase vähemalt A2
Lõpetamise tingimused:

Koolituse läbimiseks osaleb osaleja kõikides loengutes ja õppekäikudes. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete ja rühmatööde sooritamise käigus.

Õppijale väljastatakse tunnistus koos selle juurde kuuluva täiendusõppe õiendiga, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid või ei osalenud hindamises.  

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Puudub
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitajal on täiskasvanute koolitamise kogemus ja praktiline kogemus ning teadmised enda õpetatavast siseturvalisuse valdkonnast.
Õppekavarühm: Isikuareng
Märksõnad: Siseturvalisus, mittekodanikud

Tagasi kalendrisse