Ettevõtluskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus NB! koolitus toimub vajadusel veebipõhiselt reaalajas! Koolitusel omandatakse teadmised ettevõtluse võimalustest ja alustamisest, ettevõtjaks hakkamisest ning kaasnevatest valikutest/riskidest. Omandatakse oskus arendada äriideed ja koostada äriplaan.
Toimumise aeg: 08.11.2019 - 30.12.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (08.11.2019 09:00 - 08.11.2019 16:00)
 • 2. koolituspäev (11.11.2019 08:00 - 11.11.2019 13:00)
 • 3. koolituspäev (13.11.2019 09:00 - 13.11.2019 14:00)
 • 4. koolituspäev (15.11.2019 08:30 - 15.11.2019 15:30)
 • 5. koolituspäev (18.11.2019 10:00 - 18.11.2019 17:00)
 • 6. koolituspäev (20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 14:00)
 • 7. koolituspäev (21.11.2019 08:00 - 21.11.2019 14:45)
 • 8. koolituspäev (22.11.2019 08:30 - 22.11.2019 15:30)
 • 9. koolituspäev (26.11.2019 09:00 - 26.11.2019 15:45)
 • 10. koolituspäev (28.11.2019 11:00 - 28.11.2019 16:45)
 • 11. koolituspäev (03.12.2019 09:00 - 03.12.2019 14:00)
 • 12. koolituspäev (04.12.2019 09:00 - 04.12.2019 14:00)
 • 13. koolituspäev (05.12.2019 09:00 - 05.12.2019 14:00)
 • 14. koolituspäev (06.12.2019 09:30 - 06.12.2019 16:30)
 • 15. koolituspäev (11.12.2019 09:00 - 11.12.2019 16:15)
 • 16. koolituspäev (12.12.2019 08:00 - 12.12.2019 15:45)
 • 17. koolituspäev (13.12.2019 11:15 - 13.12.2019 17:00)
 • 18. kontaktpäev (16.12.2019 10:00 - 16.12.2019 17:00)
 • 19. kontaktpäev (17.12.2019 10:00 - 17.12.2019 17:00)
 • 20. kontaktpäev (23.12.2019 08:00 - 23.12.2019 13:00)
 • 21. kontaktpäev (27.12.2019 08:30 - 27.12.2019 15:30)
 • 23. kontaktpäev (30.12.2019 09:00 - 30.12.2019 16:00)
 • 22. kontaktpäev (30.12.2019 10:00 - 30.12.2019 17:00)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel --
Maht: 160 akad. tundi
 • Auditoorne: 160 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 8 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 643,2 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult)
 • Marge Kallaste (Bellestuudio OÜ)
 • Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • analüüsib ennast ettevõtjana;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte, valib äriidee realiseerimiseks sobiliku ettevõtlusvormi;
 • analüüsib sihtturgu ja hindab potensiaalsete klientide teenuste vajadust;
 • analüüsib oma ettevõtte turundamiseks parimaid võimalusi;
 • koostab äriplaani finantsosa;
 • koostab äriplaani rahastuse taotlemiseks. 
Sihtgrupid: täisealised isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega ning koostada äriplaani välja valitud rahastajale
Eesmärgid: ettevõtlusega alustamiseks ettevalmistamine
Sisukirjeldus:
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • äriidee analüüs/arendus, äriplaan (teksti ja finantsosa) ning selle koostamise põhimõtted;
 • toode ja turundus (toode/teenus; hind turundusmeetmena; reklaam, müügi- ja jaotuskanalid; turg, sihtrühmad, nende prognoos, turunduskommunikatsioon);
 • arvutiõpetus ja dokumendihaldus; 
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • seadusandlus;
 • ettevõtte töökorraldus, k.a tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused); töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused;
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: valminud äriplaani esitlus ja kaitsmine
Lõpetamise tingimused:
 • äriplaan toetub äriidee kaardistusele 
 • äriplaan on koostatud lähtuvalt etteantud äriplaani vormist, esitatud on kõik äriplaani peatükid
 • koostatud on PowerPoint esitus äriplaani kaitsmiseks ja esitletud seda kaitsmiskomisjoni ees
 • osaletud on vähemalt 70% koolituse tundide mahust
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Äriplaani koostamise abimaterjal (metoodiline juhend). Ettevõtluse alused (alustavale ettevõtjale) – õppekonspekt koos eneseanalüüsi ja seminari-ülesannetega. Turuanalüüsi koostamise metoodiline õppematerjal – instrueeriv õppematerjal iseseisva turuanalüüsi läbi viimiseks. Turu-uuringu, turundusuuringu õppematerjal iseõppijale – selgitav õppematerjal koos näidisküsimustike ja struktureeritud intervjuu näidistega, kogumikus alustavate ettevõtjate turu-uuringud). Toode, teenus ja turunduse alused – õppematerjal koos ülesannetega. Turunduskommunikatsioon – praktiliste kaasustega õppematerjal alustavale ettevõtjale. Lepingute ja näidiste komplekt alustavale ettevõtjale (40 lk materjal, mis sisaldab nii äriõiguse, tööõiguse kui lepingute ning töökorraldusega seotud dokumentide näidiseid).
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: ettevõtluskoolitus, äriplaani koostamine
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2019 09:00 - 08.11.2019 16:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2019 08:00 - 11.11.2019 13:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.11.2019 09:00 - 13.11.2019 14:00
Koolitajad: Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 08:30 - 15.11.2019 15:30
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2019 10:00 - 18.11.2019 17:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 14:00
Koolitajad: Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2019 08:00 - 21.11.2019 14:45
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2019 08:30 - 22.11.2019 15:30
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.11.2019 09:00 - 26.11.2019 15:45
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.11.2019 11:00 - 28.11.2019 16:45
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.12.2019 09:00 - 03.12.2019 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.12.2019 09:00 - 04.12.2019 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.12.2019 09:00 - 05.12.2019 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.12.2019 09:30 - 06.12.2019 16:30
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.12.2019 09:00 - 11.12.2019 16:15
Koolitajad: Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult), Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

16. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.12.2019 08:00 - 12.12.2019 15:45
Koolitajad: Marge Kallaste (Bellestuudio OÜ), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

17. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 11:15 - 13.12.2019 17:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

18. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.12.2019 10:00 - 16.12.2019 17:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

19. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2019 10:00 - 17.12.2019 17:00
Koolitajad: Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

20. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.12.2019 08:00 - 23.12.2019 13:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

21. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.12.2019 08:30 - 27.12.2019 15:30
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

22. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.12.2019 10:00 - 30.12.2019 17:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

23. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.12.2019 09:00 - 30.12.2019 16:00
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

24. kontaktpäev - Üldinfo
25. kontaktpäev - Üldinfo
26. kontaktpäev - Üldinfo

Tagasi kalendrisse