Ettevõtluskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel omandatakse teadmised ettevõtluse võimalustest ja alustamisest, ettevõtjaks hakkamisest ning kaasnevatest valikutest/riskidest. Omandatakse oskus arendada äriideed ja koostada äriplaan.
Toimumise aeg: 23.10.2019 - 17.12.2019
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (23.10.2019 09:00 - 23.10.2019 16:00)
 • 2. koolituspäev (24.10.2019 09:00 - 24.10.2019 16:00)
 • 3. koolituspäev (25.10.2019 09:00 - 25.10.2019 16:00)
 • 4. koolituspäev (28.10.2019 08:00 - 28.10.2019 14:00)
 • 5. koolituspäev (31.10.2019 08:00 - 31.10.2019 15:00)
 • 6. koolituspäev (04.11.2019 09:00 - 04.11.2019 14:00)
 • 7. koolituspäev (05.11.2019 09:00 - 05.11.2019 16:15)
 • 8. koolituspäev (06.11.2019 09:00 - 06.11.2019 14:00)
 • 9. koolituspäev (12.11.2019 08:00 - 12.11.2019 14:00)
 • 10. koolituspäev (13.11.2019 09:00 - 13.11.2019 16:15)
 • 11. koolituspäev (15.11.2019 12:00 - 15.11.2019 17:00)
 • 12. koolituspäev (19.11.2019 08:00 - 19.11.2019 15:00)
 • 13. koolituspäev (20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 16:15)
 • 14. koolituspäev (27.11.2019 08:30 - 27.11.2019 15:30)
 • 15. koolituspäev (28.11.2019 09:00 - 28.11.2019 14:00)
 • 16. koolituspäev (02.12.2019 09:00 - 02.12.2019 16:00)
 • 17. koolituspäev (06.12.2019 09:00 - 06.12.2019 14:00)
 • 18. kontaktpäev (09.12.2019 10:00 - 09.12.2019 17:00)
 • 19. kontaktpäev (10.12.2019 09:00 - 10.12.2019 14:00)
 • 20. kontaktpäev (11.12.2019 08:00 - 11.12.2019 13:00)
 • 21. kontaktpäev (13.12.2019 08:30 - 13.12.2019 16:00)
 • 22. kontaktpäev (17.12.2019 08:00 - 17.12.2019 14:45)
 • 23. kontaktpäev (17.12.2019 09:00 - 17.12.2019 16:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 160 akad. tundi
 • Auditoorne: 160 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 8 osalejat
Hind osalejale: 643,2 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
 • Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Marge Kallaste (Bellestuudio OÜ)
 • Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult)
 • Valvi Kool (HELKSIINE MV OÜ)
 • Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • analüüsib ennast ettevõtjana;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte, valib äriidee realiseerimiseks sobiliku ettevõtlusvormi;
 • analüüsib sihtturgu ja hindab potensiaalsete klientide teenuste vajadust;
 • analüüsib oma ettevõtte turundamiseks parimaid võimalusi;
 • koostab äriplaani finantsosa;
 • koostab äriplaani rahastuse taotlemiseks. 
Sihtgrupid: täisealised isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega ning koostada äriplaani välja valitud rahastajale
Eesmärgid: ettevõtlusega alustamiseks ettevalmistamine
Sisukirjeldus:
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • äriidee analüüs/arendus, äriplaan (teksti ja finantsosa) ning selle koostamise põhimõtted;
 • toode ja turundus (toode/teenus; hind turundusmeetmena; reklaam, müügi- ja jaotuskanalid; turg, sihtrühmad, nende prognoos, turunduskommunikatsioon);
 • arvutiõpetus ja dokumendihaldus; 
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • seadusandlus;
 • ettevõtte töökorraldus, k.a tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused); töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused;
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: valminud äriplaani esitlus ja kaitsmine
Lõpetamise tingimused:
 • äriplaan toetub äriidee kaardistusele 
 • äriplaan on koostatud lähtuvalt etteantud äriplaani vormist, esitatud on kõik äriplaani peatükid
 • koostatud on PowerPoint esitus äriplaani kaitsmiseks ja esitletud seda kaitsmiskomisjoni ees
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Äriplaani koostamise abimaterjal (metoodiline juhend). Ettevõtluse alused (alustavale ettevõtjale) – õppekonspekt koos eneseanalüüsi ja seminari-ülesannetega. Turuanalüüsi koostamise metoodiline õppematerjal – instrueeriv õppematerjal iseseisva turuanalüüsi läbi viimiseks. Turu-uuringu, turundusuuringu õppematerjal iseõppijale – selgitav õppematerjal koos näidisküsimustike ja struktureeritud intervjuu näidistega, kogumikus alustavate ettevõtjate turu-uuringud). Toode, teenus ja turunduse alused – õppematerjal koos ülesannetega. Turunduskommunikatsioon – praktiliste kaasustega õppematerjal alustavale ettevõtjale. Lepingute ja näidiste komplekt alustavale ettevõtjale (40 lk materjal, mis sisaldab nii äriõiguse, tööõiguse kui lepingute ning töökorraldusega seotud dokumentide näidiseid).
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: ettevõtluskoolitus, äriplaani koostamine
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2019 09:00 - 23.10.2019 16:00
Koolitajad: Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Sissejuhatus koolitusse. Ettevõtlus. Dokumendihaldus/arvutiõpe.

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.10.2019 09:00 - 24.10.2019 16:00
Koolitajad: Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine.

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.10.2019 09:00 - 25.10.2019 16:00
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Raamatupidamine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.10.2019 08:00 - 28.10.2019 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs. Äriplaani koostamine.

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.10.2019 08:00 - 31.10.2019 15:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine.

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.11.2019 09:00 - 04.11.2019 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Valvi Kool (HELKSIINE MV OÜ)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Raamatupidamine. Dokumendihaldus

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.11.2019 09:00 - 05.11.2019 16:15
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Maksunduse alused

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.11.2019 09:00 - 06.11.2019 14:00
Koolitajad: Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2019 08:00 - 12.11.2019 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Dokumendihaldus. Raamatupidamine

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.11.2019 09:00 - 13.11.2019 16:15
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 12:00 - 15.11.2019 17:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Toode, teenus. Turundus

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.11.2019 08:00 - 19.11.2019 15:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Toode, teenus. Turundus

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 16:15
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Marge Kallaste (Bellestuudio OÜ)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2019 08:30 - 27.11.2019 15:30
Koolitajad: Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Finantsplaneerimine

Vaata vähem

15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.11.2019 09:00 - 28.11.2019 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine. Juriidilised aspektid

Vaata vähem

16. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.12.2019 09:00 - 02.12.2019 16:00
Koolitajad: Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlus. Äriidee analüüs ja äriplaani koostamine

Vaata vähem

17. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.12.2019 09:00 - 06.12.2019 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Finantsplaneerimine

Vaata vähem

18. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.12.2019 10:00 - 09.12.2019 17:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

19. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.12.2019 09:00 - 10.12.2019 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

20. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.12.2019 08:00 - 11.12.2019 13:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

21. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 08:30 - 13.12.2019 16:00
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool), Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

22. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2019 08:00 - 17.12.2019 14:45
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

23. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.12.2019 09:00 - 17.12.2019 16:15
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse