IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Toetada IKT vahendite kasutamist matemaatikaõppes.
Toimumise aeg: 03.01.2020 - 11.04.2020
Registreerimine avatud 14.10.2019
Registreerimine suletud alates 15.12.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 52 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 24 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Töötavale õpetajale on kursus tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik summas 32tundi x 7,17 =229,44 eurot
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Sirje Pihlap, sirje.pihlap@ut.ee
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: TÜ matemaatika ja statistika instituut. 3. jaanuari õppetöö toimub Liivi 2 õppehoones, järgmised õppepäevad Delta õppehoones (Narva mnt 18/20) Toimub neli 8-tunnist õppepäeva: 3. jaan, 8. veebr, 14. märts, 11. aprill
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse lõpetanud õpetaja
1. Oskab kasutada dünaamilise programmi GeoGebra ja teha ekraanivideot.
2. Teab ja oskab kasutada GeoGebra uusi võimalusi - GeoGebra raamatu (ehk mitmete võimalustega veebilehestiku) koostamist ja GeoGebra gruppides (ehk virtuaalses klassiruumis) õppetöö korraldamist.
3. Teab programmide GeoGebra ja ekraanivideote kasutusvõimalusi matemaatikaõppes (õpiraskustega või võõrkeelsetele õpilastele matemaatiliste mõistete õpetamine, ümberpööratud klassiruumi strateegia, erinevad tagaside andmise võimalused, õppetöö korraldamine)
4. Koostab rühmatöös õppematerjalide komplekti lähtudes punktidest 2 ja 3.
5. Katsetab koostatud õppematerjali, kogub tagasisidet kolleegidelt ja/või õpilastelt, lähtudes tagasisidest täiustab õppematerjali.
6. Avaldab koostatud õppematerjali GeoGebra kodulehel ja e-koolikotis.
7. Hindab enda arengut õppijana.
Sihtgrupid: Koolis töötavad matemaatikaõpetajad (III-IV kooliaste)
Eesmärgid: Toetada IKT vahendite kasutamist matemaatikaõppes.
Sisukirjeldus: 1) Matemaatikaprogrammi GeoGebra ja selle juurde kuuluva keskkonna ning ekraanivideote koostamise programmi Screencast-o-Matic tutvustus ja kasutamisvõimalused matemaatikatundides võõrkeelsete ja õpiraskustega õpetamisel; tagasiside andmisel; ümberpööratud klassiruumis tundides; õppetöö korraldamisel)
2) Õppematerjalide komplekti koostamine lähtudes eelmises punktis nimetatust. Õppematerjali katsetamine ja avaldamine.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub veebikeskkonnas.
Osalemise eeldus: Töötamine koolis matemaatikaõpetajana
Lõpetamise tingimused: On osalenud vähemalt 75 % auditoorsest tööst ja esitanud nõuetele vastava kodutöö (on koostanud õppematerjali, seda katsetanud ning selle avaldanud)
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Õppejõudude poolt antud juhendid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Sirje Pihlap - matemataika didaktika assistent.
Rita Postov - matemaatikaõpetaja.
Liis Mardi - matemaatikaõpetaja
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse