Õun koolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Intensiivne käed-külge- lühikursus, kus uurime ja katsetame erinevaid iPadi äppe ning jagame ideid, kuidas rakendada iPadi oskuslikult ja eesmärgipäraselt õppetöös.
Toimumise aeg: 21.11.2019 - 21.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 51 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on tasuta juhul kui see lõpetatakse. 

Koolitajad:
  • Karen Kärtmann (Tartu Erakool)
  • Triinu Keem (Tartu Erakool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Erakool
Aadress: Tähe 4 , Tartu linn, 51010 , Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Päevakava:
10.30-11.00 Tervituskohv
11.00-12.30 Koolituse I osa: baasoskused, kaamera, pildid
12.30-13.30 Lõunapaus
13.30-15.00 Koolituse II osa: foto- ja videotöötlus
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-16.45 Koolituse III osa: Apple omaenda rakendused
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. Kasutab erinevaid nutiseadmete rakendusi õpilaste loomingulisuse toetamiseks ning reaalsete probleemide lahendamiseks (ISTE 1 a, b)

2. On katsetanud erinevaid äppe ning valib õppetööks sobivaid rakendusi (ISTE 2 b,c )

3. Kohandab erinevaid õpistsenaariume lähtuvalt konkreetsest õpisituatsioonist ( ISTE 2 c)

4. Kasutab ning suunab õpilasi nutiseadmeid kasutama järgides autoriõiguseid, ohutusnõudeid ning eetikareegleid ( ISTE 4 a)

Sihtgrupid: Haridustehnoloog, Õppealajuhataja, Haridus- ja koolitusteenuste juhid, Põhikooli (1.-9. klass) õpetajad, Koolieelse lasteasutuse õpetajad.
Õpetaja, alus- ja üldhardus (I ja II kooliaste), haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht.
Eesmärgid: Kuidas iPadid õppimise ja õpetamise jaoks maksimaalselt tööle panna- inspireerime.
Sisukirjeldus:

Ühepäevasel koolitusel tutvume lähemalt erinevate tasuta kui ka tasuliste iPadi(iOS’i) äppidega. Samuti vaatame, kuidas edukalt rakendada mitmeid Apple’i rakendusi( Pages, Keynote, Notes) õppetöös. Alustuseks vaatame üle nupud ning peamised seaded. Seejärel tutvume erinevate foto ja video rakendustega ja teeme läbi näidisülesanded. Viimases osas uurime, kuidas edukalt kasutada rakendusi Pages ja Keynote õppetöös. 

Õpisündmuse teemad:

1. iPadi kasutamise baasoskused

2. Nutiseadmete haldamine klassis õpetaja poolt

3. Kaamera kasutamine õppetöös

4. Pildid ja autoriõigused

5. Õppetöös kasutatavad rakendused: foto, video, loovust toetavad äpid

6. Tekstitöötluse rakendused Pages, Keynote ja võimalused õppetöös

7. Rohelise tausta ehk greenscreen’i kasutamine tunnis

8. Lihtsa animatsiooni loomine iPadis

9. Ülevaade, milliseid rakendusi on veel olemas ja mis teemadega neid lõimida

Õppevorm: auditoorne
Osalemise/ alustamise eeldused: Eelteadmised pole vajalikud, omandame koolituse käigus.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemine täismahus.

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse