Rööbasteed ja teemajandus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Rööbasteede ja teemajanduse süvendatud tundmaõppimine, mis annab võimaluse teostada ehitus- ja hooldustöid raudteeinfrastruktuuri objektidel
Toimumise aeg: 21.11.2019 - 22.11.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (21.11.2019 09:00 - 21.11.2019 14:15)
 • 2. kontaktpäev (22.11.2019 09:00 - 22.11.2019 14:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 12 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 285 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tatjana Beljatskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc, diplomeeritud raudteeinsener, tase V (EKR tase 7) raudtee- ja teemajandus; dipl. raudteeinsener, tase 7 (rööbasteede ehitus ja käitlemine); diplomeeritud teedeinsener, tase 7(raudteeehitus ja -korrashoid, inseneride koolitamine)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ja järgib rööbasteede ehitust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme ja standardeid
 • oskab teeehitustöid dokumenteerida
 • on võimeline tagama ehitustööde ohutust
Sihtgrupid: Tehnikud ja keskastme spetsialistid.
raudteetehnikud ja keskastme spetsialistid
Eesmärgid: on erialane enesetäiendamine rööbasteede ja teemajanduse valdkonnas
Sisukirjeldus:
 • Rööbasteed, nende osad, teerajatised
 • Rööbasteede ehitamiseks vajalikud arvutused
 • Rööbasteede korrashoiu normdokumentatsioon
 • Raudteeveeremi ja rööbasteede koosmõju
Õpisündmuse teemad:
 • Raudteetaristu osised
 • Raudee ehituse ja korrashoiu protsess
 • Rautee ehituse ja korrashoiu normatiivid
 • Raudtee ehituse projektid
 • Raudtee ehitustööde ohutust

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub arvutiklassis. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Osalemise eeldus: arvuti kasutamise oskus, eelteadmised ehitusvaldkonna materjalidest ja terminoloogiast
Lõpetamise tingimused:

testi sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2019 09:00 - 21.11.2019 14:15
Koolitajad: Tatjana Beljatskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2019 09:00 - 22.11.2019 14:15
Koolitajad: Tatjana Beljatskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse