Toote disainimise alused

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Toote disainimise kursus kus läbivad teemad on toode ja klient, kompositsioon, värvusõpetus, kalligraafia ja tüpograafia.
Toimumise aeg_x: 18.10.2019 - 22.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 54 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee, tel: 37253424196
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Kunstikool
Aadress: Eha tn 41 , Tartu linn, 50103 , Tartu maakond, Eesti
URL: https://www.tartukunstikool.ee/
Lisainfo: R 18.10, kell 9:00-16:00
N 24.10, kell 9:00-15:00
R 25.10, kell 9:00-16:00
N 31.10, kell 9:00-15:00
R 1.11, kell 9:00-13:00
N 7.11, kell 13:00-16:00
R 8.11, kell 9:00-16:00
N 14.11, kell 13:00-16:00
R 15.11, kell 9:00-16:00
N 21.11, kell 13:00-16:00
R 22.11, kell 9:00-13.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 1. Tutvub ruumilise ja tasapinnalise kompositsiooniga ning teinud läbi praktilised harjutused nii ruumilises kui tasapinnalises kompositsioonis;

 2. Oskab kujundamisel paigutada objekte erinevatele pindadele, jälgib objektide omavahelisi proportsioone ning värvisuhteid;

 3. Omandab algteadmised kalligraafias ja tüpograafias ning harjutanud tekstide paigutamist pindadele eri tekstitüüpe kasutades;

 4. Tutvub toodete disainimise tööriistadega ning eesmärkidega (sh kliendirühma määratlemine);

 5. Mõistab pakendi rolli toote müügis ja on läbinud uudsete pakendite loomise praktilise töötoa;

 6. Oskab kasutada arvuti abi kujunduse kavandamisel.


Sihtgrupid: Sihtrühm: Väikeettevõtjad või töötavad täiskasvanud, kellel puudub disainialane haridus või on nende oskused aegunud (50+ sihtrühm), kuid nende tööülesannete hulka kuulub erinevate toodete kujundamine (suveniirid, meened, käsitöö, kondiitritooted ning teised väiketootjate tooted).
Eesmärgid: Õppe eesmärk on anda praktilisi oskuseid toote loomiseks ning disainimiseks.
Sisukirjeldus:
Õppe sisu (kõigi teemade käsitlemisel on väike auditoorne osa ja põhiosas praktilised ülesanded): 

 1. Tasapinnaline kompositsioon (pinnalise terviklahenduse loomine, erinevate kujundite analüüsimine ja omavaheline kombineerimine)
 2. Ruumiline kompositsioon ja pakendi loomine (ruumiline terviklahenduse loomine, erinevate kujundite analüüsimine ja omavaheline kombineerimine; pakend kui turunduskomponent.)
 3. Värvusõpetus (värvusõpetuse süsteemid, värvikontrastid, värvi karakteristikud, harmooniad ja stiil)
 4. Kalligraafia (materjalid ja tööriistad, võtted, stiilid)
 5. Tüpograafia (trükikirja tüübid, loetavus, suurus, kasutusvõimalused ja reeglid)
 6. Arvuti kasutamine kujundamisel (vabavaralise programmi õpe abistava töövahendina tööde kavandamisel)
 7. Toode ja klient - erinevad tööriistad ja metoodikad disainiprotsessis (idee genereerimine, prototüüp, seeriatootmine)
 8. Isiklik tootedisaini projekt: kavandamine, teostamine ja presentatsioon

Õpisündmuse teemad:
 1. Tasapinnaline kompositsioon
 2. Ruumiline kompositsioon ja pakendi loomine
 3. Värvusõpetus
 4. Kalligraafia
 5. Tüpograafia
 6. Arvuti kasutamine kujundamisel
 7. Toode ja klient
 8. Isiklik tootedisaini projekt
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Tartu Kunstikooli õppeklassis, kus on olemas vajalik õppetehnika ja esmased õppevahendid. Kui osaleja soovib kasutada mitmekesisemaid õppevahendeid (erinevad värvitüübid, joonistusvahendid jms), siis peavad need osalejad ise kaasa võtma.
Hindamisviisid: Õpiväljundite hindamine on mitteeristav
Osalemise eeldus: Vastavus sihtrühmale ja motiveeritus õppida. Vajalikud esmased arvutikasutusoskused.
Lõpetamise tingimused:

Vajalik osalemine 70%  kontakttundidest ja kõigi õpiväljundite saavutamine

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Imbi Kruuv- tegevkunstnik, õpetaja ja õppejõud

Anne Rudanovski - TK õpetaja, skulptuuriosakonna professor Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, paberimuuseumi juht

Rein Maantoa - TK õpetaja

Deniss Jershov - kujundus- ja küljendusprogrammide ning tüpograafiaõpetaja

Juta Vallikivi - Tiimicoach, ettevõtlusõppe juhendaja
Õppekavarühm: Moe-, sise- ja tööstusdisain
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse