Vastuvõtva riigi toetus (HNS)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on teadmised rahvusvahelise abi osutamisest ja vastuvõtmisest ning vastuvõtva riigi toetuse korraldamisest.
Toimumise aeg: 17.10.2019 - 18.10.2019
Registreerimine avatud 08.10.2019
Registreerimine suletud alates 08.10.2019
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija:

*  teab rahvusvahelise abi taotlemise ja vastuvõtmise korda päästealal;

  • teab erinevaid rahvusvahelise abi mehhanisme, HNS kontseptsioone ja planeerimise põhimõtteid ning Päästeameti tegevusi vastuvõtva riigi toetuse pakkumisel;
  • teab RDC ülesehitust ja töökorraldust ning kasutab sellega seotud dokumente;
  • planeerib tegevusi välismeeskonna vastuvõtmiseks.

Sihtgrupid: Päästeameti töötajad ja Eesti päästemeeskonna liikmed, kelle tööülesandeks võib vajadusel olla rahvusvahelise abi osutamine või vastuvõtmine.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on teadmised rahvusvahelise abi osutamisest ja vastuvõtmisest ning vastuvõtva riigi toetuse korraldamisest.
Sisukirjeldus:

* HNS kontseptsioon riigikaitses ja tsiviilkriiside korral, koostöö komplekskriiside korral olemasolevate ressursside optimaalseks kasutamiseks;

       * rahvusvahelise abi taotlemise ja vastuvõtmise kord päästealal ning kiireloomulise rahvusvahelise abi kord;

      * INSARAG juhised rahvusvahelise abi osutamisel ja vastuvõtmisel;

       * EL elanikkonnakaitse mehhanism (ERCC, moodulid, eksperdid, EUCPT, CECIS) ja Euroopa Komisjoni HNS juhised;

       * NATO CPG juhised rahvusvahelise abi küsimise, vastuvõtu ja osutamise kohta tsiviilhädaolukordade korral;

       * abi otsustamise protsess EL abipalve ja kahe- ning kolmepoolsete lepingute alusel;

       * rahvusvaheline abi ja Eesti seadusandlus, lihtsustatud protseduurid, koostööpartnerid;

       * vastuvõtukeskuse (RDC) moodustamise ja töötamise põhimõtted;

       * Päästeameti poolt pakutavad teenused rahvusvahelise abi vastuvõtmisel ja osutamisel;

       * HNS ja turvalisus;

       * RDC dokumentatsioon, IT abivahendid;

       * baaslaagri (BoO) loomine;

       * praktiline harjutus abipalve koostamiseks;

       * praktiline harjutus RDC ülesehitamiseks;

       * praktiline harjutus välismeeskonna vastuvõtmiseks (piiriületus, olukorra ülevaade, transport, turvalisus jm)

* simulatsiooniharjutus logistika planeerimiseks.

Õppemeetodid: loeng, praktiline harjutus, simulatsiooniharjutus.

Õppekeskkonna kirjeldus: Loengud toimuvad õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Praktilised tunnid toimuvad koolituse toimumiskohas asuvas simulatsiooniklassis (XWR-keskkonnas).
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalejale väljastatakse tõend.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: E-õppe keskkond; INSARAG juhised, Euroopa Komisjoni HNS juhised, Päästeameti rahvusvahelise abi taotlemise ja vastuvõtmise kord, Kaitseministeeriumi HNS kontseptsioon, õppematerjalid esitatakse jaotusmaterjalidena või slaididel.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Missiooni kogemusega eksperdid, ÜRO/EL turvalisuse koolituse kogemusega eksperdid, täiskasvanute koolitamise kogemus.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: päästetöö

Tagasi kalendrisse