Veekäitlustehnoloogiate alused

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab oskuse hinnata veeanalüüside tulemuste kaudu veekäitlusseadmete töö efektiivsust ja võimalike kõrvalekallete põhjuseid.
Toimumise aeg: 30.04.2020 - 30.04.2020
Kontaktpäev:
 • Kontaktpäev (30.04.2020 09:00 - 30.04.2020 16:45)
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 175 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb põhilisi joogi- ja reoveekäitlemise tehnoloogiaid;
 • tunneb enamlevinud veekäitlustehnoloogiaid ning nende eeliseid ja puuduseid;
 • tunneb enamlevinud veekäitlusprotsesside kõrvalekaldeid ning nende põhjuseid ja võimalikke lahendusi;
 • omab ülevaadet Eestis ennast mitte õigustanud veekäitlustehnoloogiatest;
 • oskab hinnata veeanalüüside tulemuste kaudu veekäitlusseadmete töö efektiivsust ja võimalike kõrvalekallete põhjuseid


Sihtgrupid: keskkonnaspetsialistid, kinnisvarahaldurid jt valdkonna eest vastutavad spetsialistid
Eesmärgid: tõsta keskkonnaspetsialisti pädevust, et ta oskaks hinnata oma vastutusalas oleva joogi- ja reoveepuhastustehnoloogia sobivust ja toimimist
Sisukirjeldus:

Teooria (4 akad.h):

 • veekäitlemise vajalikkus
 • joogivee kvaliteedinõuded ja valdkonda puudutavad õigusaktid
 • joogivee puhastustehnoloogiad
 1. füüsikalised puhastusprotsessid (filtratsioon; setitamine; adsorptsioon)
 2. keemilised puhastusprotsessid (koagulatsioon; flokulatsioon; raua- ja mangaani ärastus; agressiivse süsihappegaasi eemaldamine; gaaside eemaldamine; ioonvaheti (vee kareduse eemaldamine); desinfitseerimine (kloor, osoon, UV-C))
 3. bioloogilised puhastusprotsessid (lämmastikuärastus)
 • reovee omadused ja reostusnäitajad ning valdkonda puudutavad õigusaktid
 • reoveepuhastus
 1. füüsikalised puhastusprotsessid (võred, rehad; setitamine; filtratsioon (k.a membraanfiltratsioon); adsorptsioon)
 2. keemilised puhastusprotsessid (flokulatsioon; koagulatsioon
 3. bioloogilised puhastusprotsessid süsiniku, lämmastiku ja fosfori ärastamiseks (aktiivmudaprotsess (annuspuhasti ja läbivoolusüsteem); biokileprotsess (biorootor ja biokilekandjatel põhinev protsess); reoveesette aeroobne ja anaeroobne stabiliseerimine)

Laboratoorsed tööd (4 akad.h):

 • Joogivee puhastusprotsessi efektiivsuse hindamine.
 • Vee kareduse määramine ning vee kareduse eemaldamine ioonvahetusmeetodil. Ohtlike ühendite eemaldamine aktiivsöe abil.
 • Reoveepuhastusprotsessi efektiivuse hindamine.
 • Lämmastikuparameetrite määramine (NH4, NO2, NO3, Norg ja Nüld), fosfori määramine, heljumi määramine, BHT määramine. Aktiivmuda mikroskoopilised uuringud.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: veekäitlus, joogivee kvaliteet, reovesi, puhastusprotsessid, joogiveepuhastus, reoveepuhastus
Kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.04.2020 09:00 - 30.04.2020 16:45
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse