Meeskonnatöö kunst ja koostöö

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Meeskonnatöö koolitus tervishoiutöötajatele.
Toimumise aeg: 11.11.2019 - 14.11.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (11.11.2019 09:00 - 11.11.2019 15:30)
 • 2. kontaktpäev (13.11.2019 09:00 - 13.11.2019 15:30)
 • 3. kontaktpäev (14.11.2019 09:00 - 14.11.2019 14:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 22 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejale tasuta, seda rahastab ESF ja HTM.

Koolitajad:
 • Katrin Kivisild (Harno)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Toimumise koht
Aadress: Kännu tn 67, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.ttk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab meeskonna toimimise põhialuseid ning saab aru meeskonnatöö kasutamise näidustustest organisatsioonis;
 • mõistab meeskonnatöö kavandamise ja käivitamise põhimõtteid ning meeskonnajuhi tegevusi nendes;
 • väärtustab koostöö olulisust ning arvestab neid meeskonna kujundamisel;
 • kasutab meeskonnatöös erinevaid tehnikaid ja arvestab erinevate meeskonna rollidega;
 • mõistab enda rolli efektiivse meeskonna liikmena ja märkab eesmärgile suunatud tegevuste seoseid.
Sihtgrupid: Kursus on mõeldud tervisevaldkonnas tegutsevatele erinevatele meeskondadele - sama tasandi spetsialistidest koosnev meeskond või juhtide meeskond. Samuti erineva tasandi töötajatest koosnev meeskond.
Eesmärgid: Anda teadmised ja oskused tulemuslikuma meeskonnatöö saavutamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus pakub lisateadmisi tulemusliku meeskonnatöö, suhtlemise ja juhtimise kohta.

Õpisündmuse teemad:

1. Usaldus, kommunikatsioon ja meeskonnatöö:
Usalduse kujundamine ja kasvatamine, usalduskriisi vältimine, usalduskrediit, kommunikatsioonihäire ja selle vältimine meeskonnas.

2. Muutused meeskonnas, meeskonnatöö harjumuste kujunemine ja muutmine
Mugavus- ja ebamugavustsoonid, meeskonna arengu etapid, inimeste käitumine erinevatele etappidel.

3. Eneseteadlikkus ja meeskonnarollid:
Kuidas mõista erinevaid inimesi? Kuidas tõsta eneseteadlikkust ja teiste teadlikkust? Kuidas üles leida ja kasutada inimeste tegelikud tugevused ning võimaldada neil oma tööd nautida? Kuidas leida indiviidi, meeskonna ja tööülesannete tasakaal?

4. Teiste teadlikkus, meeskonnatöö ja mõjutamine
Avatud suhtlus, enesekehtestamine, kokkulepped, kindel stiil ja mõjuv tagasiside meeskonnas.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub osaliselt ettevõtluskeskkonnas ja ruumis, mis on kujundatud erinevate meeskonnatöö teemade edukaks õnnestumiseks. Õppekeskkond võimaldab kasutada erinevaid õpetamismeetodeid ning tehnoloogilisi abivahendeid.
Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi iseseisva töö. Iseseisvaks tööks on juhendi alusel eneseanalüüs oma töökohal osaledes kas koosolekul või mõne muu meeskonnatööna sooritatud tegevuse kaudu.
Osalemise eeldus: Töötamine tervishoiuasutuses.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine õppetöös vähemalt 70%. Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundeid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: SA Innove programmijuht. Katrin omab mitmeaastast täiskasvanute koolitaja/õpetaja kogemust. Katrin õpetab täiskasvanud õppureid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tallinna Majanduskoolis.
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2019 09:00 - 11.11.2019 15:30
Koolitajad: Katrin Kivisild (Harno)
Aadress: Kännu tn 67, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.ttk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.11.2019 09:00 - 13.11.2019 15:30
Koolitajad: Katrin Kivisild (Harno)
Aadress: Kännu tn 67, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.ttk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2019 09:00 - 14.11.2019 14:30
Koolitajad: Katrin Kivisild (Harno)

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse