19-26 aastaste noorte motivatsioon ja võimalused osaleda huvitegevuses

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Noortevaldkonna spetsialistidele ei tule üllatusena, et 19-26 aastaste noorte kaasatus huvitegevusse on üsna vähene. Ometi on täiskasvanud noorte enamast kaasamisest kõneldud aastaid. Selle koolitusega asume nüüd üheskoos suurtele tegudele.
Toimumise aeg: 11.11.2019 - 11.12.2019
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (11.11.2019 10:30 - 11.11.2019 00:00)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (12.11.2019 09:00 - 12.11.2019 16:15)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (10.12.2019 10:30 - 10.12.2019 18:00)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (11.12.2019 09:00 - 11.12.2019 16:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 44 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 23 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Lii Araste (Tartu Ülikool)
 • Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Toimumise koht: Jäägri Villa
Aadress: Albu küla, Järva vald, Järva maakond, Eesti
URL: https://jaagrivilla.ee/kontakt/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kirjeldab (noore) täiskasvanu jaoks sisukat õpikogemust;
 • kasutab enda tööd planeerides õpikogemuse refleksioonimudeleid;
 • tunnetab vajadust arendada noortele suunatud huviharidust või -tegevust noorsootöö printsiipidest lähtuvalt. 
Sihtgrupid: Ootame koolitusele avatud mõtteviisiga ja julgeid huvikoolide juhte, õpetajaid ja huvitegevuse pakkujaid erinevatest organisatsioonidest, kes ei karda end proovile panna ebamugavates olukordades sügistalvises metsas.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppijal teadmistel põhinev valmisolek nooruki ja täiskasvanu õppimise toetamiseks läbi huvihariduse ja -tegevuse.
Sisukirjeldus:

Koolitusprogramm koosneb kahest moodulist, mis on 2-päevased (osalejatele tagatakse korraldajate poolt vajadusel majutus) ning iseseisvast tööst.  

Koolitusel püüame mõista õpimotivatsiooni tausta, tasakaalu õppimise ja mitteõppimise vahel ning läbi isikliku tunnetuse jõuda piirideni, milles täiskasvanud noorte huvitegevust organiseerida. 

Tegemist ei ole traditsioonilise mugava koolitusega ja seetõttu ootame osalejatelt siirast huvi ja valmisolekut panustada, mis iganes ka juhtuma ei hakkaks - osa tegevustest toimub kindlasti looduses (registreerunutele saadetakse täpsem juhend, millele oleks oluline tähelepanu pöörata ning mida tuleks kaasa võtta.)

Koolituse käigus läbitakse kolm etappi: tegevus, selle analüüs ja uute teadmiste-teenuste konstrueerimine "minakogemuse" valguses. 

Koolituse esimene faas

Koolituse esimeses moodulis 11.-12. novembril konstrueerime tegevusõppe kaudu isiklikku õpikogemust, uurime isiklikult lähima arengutsooni mõistet ja keskendume täiskasvanu õpikogemuse mõtestamisele, et läbi selle aduda, kuidas ja millist huvitegevust oma erialavaldkonnas täiskasvanud noortele kujundada.

Sügiseses Eesti metsas tuleb osalejatel hakkama saada ilma harjumuspäraste tingimusteta. Kaasatud on vilunud ja vastava sertifikaadiga instruktorid, kes tagavad osalejate turvalisuse ning garanteerivad reaalsed õpisituatsioonid. 

NB! Kuna tegemist on sügistalvise perioodiga, siis on äärmiselt oluline, et osalejana oleksid sa piisavalt ettevalmistunud end ebamugavasse olukorda panema ning sul on olemas metsas olemiseks mugavad, soojad ja ilmastikukindlad riided. 

Koolituse teine faas

Tegeletakse osalejate emotsionaalse kogemusega ning analüüsitakse emotsionaalsel ja professionaalsel tasandil toimunut. Samuti analüüsitakse protsessi koolituse fookusest lähtuvalt (19-26 aastaste suurem huvitegevuses osalemise motivatsioon enda organisatsiooni tegevuse fookuse kaudu).


Moodulite vahel on osalejatel suurepärane võimalus iseseisvaks tööks, et kasvatada enda kogemuse kaudu noorte täiskasvanute huvitegevuse temaatikat. Iseseisva töö eeldatav maht on 12 akadeemilist tundi ning see on esialgne rakendusplaan 19-26 aastaste sihtrühma sisuka metoodikaga kaasamiseks enda organisatsiooni ja kaasatud partnerite poolt pakutavasse või loodavasse (huvi)tegevusse. 

Koolituse kolmas faas

Koolituse teisel moodulil sõelume tekkinud mõtteid, otsime mudeleid, mille kaudu õppimist hinnata, kuidas ehitada sisukalt ja motiveerivalt täiskasvanud noorte huvitegevust ja otsime vastust küsimusele: kuidas edasi?

Koolitus päädib esialgsete rakendusplaanidega 19-26 aastaste sihtrühma sisuka metoodikaga kaasamiseks huvitegevusse.

Õpisündmuse teemad:
 • mina tegevuses osalejana - märkamine, grupi mõjud emotsioonidele ja motivatsioonile, informatsioonipuudus kui vastandumise allikas;
 • refleksiooni vajadused ja võimalused;
 • täiskasvanud noore areng ja tema väljakutsed kaasaaegses maailmas;
 • motivatsiooni olemus, motivatsiooni mõjutavad tegurid;
 • noorte kaasamine huvitegevusse;
 • kogukonnatöö noorsootöös;
 • disainmõtlemine.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: rakendusplaan
Osalemise/ alustamise eeldused: Õppe alustamiseks on vajalik reaalne töökogemus või töötamine huviharidust või -tegevust pakkuvas organisatsioonis ning võimalus oma organisatsioonis arendada tegevusi 19-26 aastaste noorte kaasamiseks.
Samuti tuleb täita registreerimisankeet ja sellega kinnitada oma valmisolekut ja võimalust osaleda õppetöös täies mahus, sh panustada kodutööde tegemisse.
Lõpetamise tingimused:

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on kohal olnud kõikidel koolituspäevadel ning tema rakendusplaani tulemusena on võimalik järeldada, et õpiväljundid on saavutatud. 

Tõend väljastatakse õppijale, kes on kohal olnud vähemalt kolmel koolituspäeval, kuid ei soovi hindamisprotsessis osaleda või ei saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2019 - 12.11.2019
Toimumise koht: Jäägri Villa
Aadress: Albu küla, Järva vald, Järva maakond, Eesti
URL: https://jaagrivilla....

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Koolituse esimeses moodulis konstrueerime tegevusõppe kaudu isiklikku õpikogemust, uurime isiklikult lähima arengutsooni mõistet ja keskendume täiskasvanu õpikogemuse mõtestamisele, et läbi selle aduda, kuidas ja millit huvitegevust oma erialavaldkonnas täiskasvanud noortele kujundada.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 22.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2019 10:30 - 11.11.2019 00:00
Koolitajad: Lii Araste (Tartu Ülikool), Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Toimumise koht: Jäägri Villa
Aadress: Albu küla, Järva vald, Järva maakond, Eesti
URL: https://jaagrivilla.ee/kontakt/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.11.2019 09:00 - 12.11.2019 16:15
Koolitajad: Lii Araste (Tartu Ülikool), Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Toimumise koht: Jäägri Villa
Aadress: Albu küla, Järva vald, Järva maakond, Eesti
URL: https://jaagrivilla.ee/kontakt/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.12.2019 - 11.12.2019
Aadress: Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Koolituse teisel moodulil sõelume tekkinud mõtteid, otsime mudeleid, mille kaudu õppimist hinnata, kuida ehitada sisukalt ja motiveerivalt täiskasvanud noorte huvitegevust ja otsime vastust küsimuse: kuidas edasi?
Õppevorm: auditoorne
Maht: 22.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.12.2019 10:30 - 10.12.2019 18:00
Koolitajad: Lii Araste (Tartu Ülikool), Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Toimumise koht: Jäägri Villa
Aadress: Albu küla, Järva vald, Järva maakond, Eesti
URL: https://jaagrivilla.ee/kontakt/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.12.2019 09:00 - 11.12.2019 16:15
Koolitajad: Lii Araste (Tartu Ülikool), Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Toimumise koht: Jäägri Villa
Aadress: Albu küla, Järva vald, Järva maakond, Eesti
URL: https://jaagrivilla.ee/kontakt/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse