Kriisikommunikatsioon

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on baasteadmised kriisikommunikatsiooni õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest, staabitöö korraldusest ning meedia toimimisest kriisiolukorras.
Toimumise aeg: 05.11.2020 - 06.11.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 240 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Evelin Uibokand (Tartu Linnavalitsus)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: 3725248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • teab kriisikommunikatsiooni mõisteid ja põhimõtteid ning hädaolukorra lahendamise ja teavitamise regulatsioone;
 • teab oma ametkonna vastutusala, kohustusi ning pädevust kriisikommunikatsiooni korraldamisel;
 • positsioneerib end kriisijuhtimise terviksüsteemis ning suunab kriisikommunikatsiooni teemasid ja küsimusi partneritele;
 • teab meedia toimimise põhimõtteid kriisiolukorras.
Sihtgrupid: Hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste kommunikatsiooni, kriisireguleerimise ja operatiivvaldkonna töötajad. Elutähtsate teenuste korraldamise ja osutamisega seotud asutuste kõneisikud ja kommunikatsiooni töötajad. Ministeeriumide ja ametite kõneisikud. Võimalikud hädaolukorra lahendamise juhid ning kohaliku omavalitsuse esindajad.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on baasteadmised kriisikommunikatsiooni õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest, staabitöö korraldusest ning meedia toimimisest kriisiolukorras.
Sisukirjeldus:
 • Kriisireguleerimise põhimõtted ning hädaolukordade juhtimine ja lahendamine Eestis;

 • kriisi- ja riskikommunikatsiooni põhimõtted;

 • avalikkuse teavitamise regulatsioon Eestis;

 • teavitusgrupi tegevus ja tööpõhimõtted ning erinevad teavitusfunktsioonid;

 • kõneisiku esinemise ja käitumise põhireeglid;

 • kriisikommunikatsiooni kuldreeglid ja Eesti varasemad kriisikommunikatsiooni kogemused ja õppetunnid.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, rühmatöö ning kaasuse analüüs koolikeskkonnas.

Õpisündmuse teemad:
 • Kriisireguleerimise põhimõtted ning hädaolukordade juhtimine ja lahendamine Eestis;
 • kriisi- ja riskikommunikatsiooni põhimõtted;
 • avalikkuse teavitamise regulatsioon Eestis;
 • teavitusgrupi tegevus ja tööpõhimõtted ning erinevad teavitusfunktsioonid;
 • kõneisiku esinemise ja käitumise põhireegleid;
 • kriisikommunikatsiooni kuldreeglid ja Eesti varasemad kriisikommunikatsiooni kogemused ja õppetunnid.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loengud ja praktilised harjutused toimuvad õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: E-õpe Moodle keskkonnas; HOS ja selle rakendusaktid; Hädaolukorra seaduse käsiraamat, Siseministeerium 2017. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/hos_kasiraamat_veebi.pdf; Siseministeeriumi kriisikommunikatsiooni käsiraamat; Päästeameti kriisikommunikatsiooni käsiraamat; kriisikommunikatsiooni kaasused; õppejõudude poolt komplekteeritud loengumaterjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kriisikommunikatsiooni ja kriisireguleerimise eksperdid, pikaajalise kriisikommunikatsiooni kogemusega praktikud.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: päästetöö, kriisikommunikatsioon

Tagasi kalendrisse