Kriisikommunikatsiooni baaskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse läbinul on teadmised kriisikommunikatsiooni olemuset ja korraldusest, õiguslikest alustest ning meedia toimimisest kriisiolukorras.
Toimumise aeg: 11.03.2020 - 12.03.2020
Maht: 20 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Paula Misjutina, paula.vaab@sisekaitse.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Koolituse tulemusel õppija
 • teab kriisikommunikatsiooni mõisteid ja põhimõtteid ning hädaolukorra lahendamise ja teavitamise regulatsioone;
 • teab oma ametkonna vastutusala, kohustusi ning pädevust kriisikommunikatsiooni korraldamisel;
 • oskab ennast positsioneerida kriisijuhtimise terviksüsteemis ning juhtida teemasid ja küsimusi partneritele;
 • teab meedia toimimise põhimõtteid kriisiolukorras.
Sihtgrupid: Hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste kommunikatsiooni, kriisireguleerimise ja operatiivvaldkonna töötajad. Elutähtsate teenuste korraldamise ja osutamisega seotud asutuste kõneisikud ja kommunikatsiooni töötajad. Ministeeriumide ja ametite kõneisikud. Võimalikud hädaolukorra lahendamise juhid ning kohaliku omavalitsuse esindajad.
Eesmärgid: Kursuse läbinul on teadmised kriisikommunikatsiooni olemusest ja korraldusest, õiguslikest alustest ning meedia toimumisest kriisiolukorras.
Sisukirjeldus:
 • kriisireguleerimise põhimõtted ning hädaolukordade juhtimine ja lahendamine Eestis;
 • kriisi- ja riskikommunikatsiooni põhimõtted;
 • avalikkuse teavitamise regulatsioon Eestis;
 • teavitusgrupi tegevus ja tööpõhimõtted ning erinevad teavitusfunktsioonid;
 • kõneisiku esinemise ja käitumise põhireeglid;
 • kriisikommunikatsiooni kuldreeglid ja Eesti varasemad kriisikommunikatsiooni kogemused ja õppetunnid.

õppemeetodid:

auditoorne loeng, rühmatöö ning kaasuse analüüd koolikeskkonnas.

Õpisündmuse teemad:
 • kriisireguleerimise põhimõtted ning hädaolukordade juhtimine ja lahendamine Eestis;
 • kriisi- ja riskikommunikatsiooni põhimõtted;
 • avalikkuse teavitamise regulatsioon Eestis;
 • teavitusgrupi tegevus ja tööpõhimõtted ning erinevad teavitusfunktsioonid;
 • kõneisiku esinemise ja käitumise põhireegleid;
 • kriisikommunikatsiooni kuldreeglid ja Eesti varasemad kriisikommunikatsiooni kogemused ja õppetunnid.
Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Kursusele eelneb kirjalik küsimustik, milles küsitakse lühidalt koolitusel osalemise eesmärki ning eelnevaid kriisikommunikatsiooni teadmisi ja kogemusi. Küsimustele vastamine on kursusel osalemise eeldus ning selle eesmärk on koguda teavet kursuslastest, et korraldajad saaksid koolitusel arvestada nende kogemusi ja huvi.
Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Sisekaitseakadeemia avab e-õppe keskkonna, kus kursusel osalejad saavad nelja ak/t mahus tutvuda koolituse läbimise eeldusteemadega: HOS ja selle rakendusaktid; Siseministeeriumi kriisikommunikatsiooni käsiraamat; Päästeameti kriisikommunikatsiooni käsiraamat; kriisikommunikatsiooni kaasused. Lisaks esitatakse õppematerjalid jaotusmaterjalidena.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: päästetöö, kriisikommunikatsioon

Tagasi kalendrisse