eTwinning ja projektõpe algajatele

Общая информация:
Краткое описание Koolitusel tutvume eTwinningu võimalustega, praktiliste näidetega Eesti koolidest ja lasteaedadest ning kasulike veebipõhiste vahenditega, mida saab õpiprojektide läbiviimisel kasutada.
Время проведения: 18.01.2020 - 18.01.2020
Регистрация открыта 31.10.2019
Регистрация закрыта с 15.01.2020
Язык проведения эстонский язык
Объем: 6 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 6 акад. часа (-ов)
Число участников: 15 до 22 участников
Цена для участника: 30 €
Условия участия и информация о цене:

 

Преподаватели:
Учреждение-организатор: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Руководитель проектов: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee
Место проведения
Место проведения: HITSA uus Nutiklass
Адрес: Akadeemia tee 21/4, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Дополнительная информация: Koolitus on tasuta alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele, kes läbivad koolituse täies mahus.

Päevakava:
10.30-11.00 kohvipaus
11.00-11.15 sissejuhatus
11.15-12.30 avasta ja uuri - mis on eTwinning
12.30-13.00 arutle - millised on eTwinningu võimalused koolis
13.00-13.30 kohvipaus
13.30-15.00 loo ja tee koostööd - projektide loomine ja vormistamine
15.00-15.30 esitle
15.30-15.45 tagasiside
15.45-16.00 kokkuvõte
Описание
Цели: Koolitusel tutvustame eTwinning programmi (www.etwinning.net) ja veebipõhiste õpiprojektide sidumist igapäevase õppetööga.
Описание содержания:

Koolitusel tutvume eTwinningu võimalustega, praktiliste näidetega Eesti koolidest ja lasteaedadest ning kasulike veebipõhiste vahenditega, mida saab õpiprojektide läbiviimisel kasutada.

eTwinning on Euroopa õpetajate ametialane suhtlusvõrgustik, kus jagatakse õpetamiskunsti häid kogemusi ning suheldakse kolleegidega Eestist ja välismaalt, samuti osaletakse koos oma õpilastega erisugustes õpiprojektides.
Rahvusvahelise koostöö kõrval on eTwinningu kaudu võimalik ka Eesti koolide omavaheline koostöö.
eTwinninguga on oodatud liituma kõik alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad.

Koolitus toimub uues HITSA Nutiklassis ning selle kava on üles ehitatud tuleviku klassiruumi põhimõtetele tuginedes.

Темы учебного мероприятия:

1. portaali www.etwinning.net kasutamine (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
2. rahvusvahelise projektitöö integreerimine õppekavaga
3. näited eTwinning projektidest
4. veebipõhiseks koostööks sobivad vahendi
5. Õpetajate enesetäiendamisvõimalsed eTwinningu raames

Форма обучения: auditoorne
Предпосылка для участия: Arvutioskus kesktasemel. Osalejatel palume kaasa võtta süle või tahvelarvuti.
Условия окончания:

Tunnistus koolitusel osalemise kohta väljastatakse neile, kes on osalenud kontaktõppepäeval ja teinud koolituse käigus vajalikud praktilised tööd.

Тип документа: Tunnistus

Вернуться к календарю