Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine) (23 TP)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud kutse Ehitusjuht tase 6 taastõendamiseks. Koolitus annab 23 TP(täiendkoolituspunkti)
Toimumise aeg: 28.02.2020 - 07.03.2020
Registreerimine avatud 17.09.2019
Registreerimine suletud alates 21.02.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (28.02.2020 09:00 - 28.02.2020 14:15)
 • 2. kontaktpäev (29.02.2020 10:00 - 29.02.2020 17:40)
 • 3. kontaktpäev (06.03.2020 09:00 - 06.03.2020 16:45)
 • 4. kontaktpäev (07.03.2020 09:00 - 07.03.2020 15:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 275 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Andres Kuningas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aivars Alt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Dea Kuldorg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Martti_Kiisa/est
 • Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omab ülevaadet hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest;
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi;
 • omab ülevaadet enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest;
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest;
 • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära;
 • omab ülevaadet põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest;
 • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi;
 • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid.
Sihtgrupid: Ehitusjuhid (tase 6)
Eesmärgid: Ehitusjuht 6 kutse taastõendamine (tegevusalal – üldehituslik ehitamine). Koolitus annab 38 TP(täiendkoolituspunkti)
Sisukirjeldus:
 • koormused
 • monteeritav raudbetoonkarkass
 • monoliitne raudbetoonkarkass
 • monteeritavad paneelmajad
 • teraskonstruktsioonid
 • kivikonstruktsioonid
 • puitkonstruktsioonid
 • hoonete rekonstrueerimine
 • ehitusstaatika
 • ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Valikvastustega testi lahendamine. Test loetakse sooritatuks kui on 70% õigeid vastuseid.
Osalemise/ alustamise eeldused: Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord 13.02.2019 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502)

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Eksami sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: ehitusjuht, kutse taastõendamine, tase 6
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.02.2020 09:00 - 28.02.2020 14:15
Koolitajad: Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool), Dea Kuldorg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.02.2020 10:00 - 29.02.2020 17:40
Koolitajad: Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2020 09:00 - 06.03.2020 16:45
Koolitajad: Aivars Alt (Tallinna Tehnikakõrgkool), Andres Kuningas (Tallinna Tehnikakõrgkool), Dea Kuldorg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.03.2020 09:00 - 07.03.2020 15:30
Koolitajad: Andres Kuningas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse