Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab teadmisi kriisimeeskonnale olukorrateadlikkuse kujundamisest, asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimisest ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist.
Toimumise aeg: 23.09.2020 - 23.09.2020
Tellimuskoolitus
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Andre Tammik (Sisekaitseakadeemia)
 • Jane Gridassov ()
 • Nikita Groznov (Sisekaitseakadeemia)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: 3725248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Jõelähtme Vallavalitsus
Aadress: Jõelähtme küla , Jõelähtme vald, 74202 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab üldist kriisiaja töökorraldust ja planeerimist, juhtimist, staapide moodustamise eesmärki, ülesandeid ja töökorraldust ning töökeskkonna tagamise nõudeid;
 • teab tsiviilkriiside lahendamisel kasutatavate eesmärgipüstituse ja otsustusprotsesside põhialuseid;
 • kasutab olukorrateadlikkuse kontseptsiooni lähtuvalt oma asutue kriisistsenaariumitest;
 • rakendab meeskonnatöö põhialuseid kriisimeeskonnad lähtuvalt JESIP metoodikast;
 • lahendab kriisistsenaariumi käigus keerukaid probleeme, otsustab ning dokumenteerib otsuseid.
Sihtgrupid: Asutuse kriisimeeskond
Eesmärgid: Koolituse läbinul on teadmised olukorrateadlikkuse kujundamisest, asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimisest ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist.
Sisukirjeldus:

Loeng

 • Kriisiaja töökorraldus, planeerimine ja juhtimine;
 • juhtimissüsteemid, juhtimistasandid ja juhtimisstruktuurid;
 • staabi moodustamise eesmärk, ülesanded ja töökorraldus;
 • staabi töökeskkond ning selle alternatiivid;
 • erikorrad ning nende rakendamine;
 • otsuse vastuvõtmise mudelid ja strateegiad;
 • briifingud;
 • olukorrateadlikus;
 • JESIP põhiprintsiibid, situatsioonipilt ja ühised otsused.

Praktilised harjutused lauaõppuse (TTX) formaadis

 • Kriisistsenaariumite lahendamine;
 • Tagasiside.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, praktilised harjutused lauaõppuse formaadis, arutelu.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loeng toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitus- ja esitlusvahenditega. Praktilised harjutused viiakse läbi asutuse oma kriisijuhtimise keskkonnas, mis on täiendatud virtuaalsimulatsiooni riist- ja tarkvaraga.
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemise eeldus on kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursuse läbiine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide sooritamine.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 80% õppetööst.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: 1. Kriisiregulerimise baaskursuse e-kursus Moodle keskkonnas.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt viieaastase tööstaaži ja täiskasvanute koolitamise kogemusega sisejulgeoleku ja kriisireguleerimise ekspredid. Kolitaja omab Effective Command hindamismetoodika kasutamist tõendavat sertifikaati.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse

Tagasi kalendrisse