Registreerumine:

Karjääriteadlikkuse kujundamisele suunatud õpistsenaariumite koostamine kasutamine loodusteaduste tundides, 15.11.2019 - 31.03.2020

Täpsem info

kujundada õpetajate oskust koostada ja kasutada karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariume

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info