Registreerumine:

Karjääriteadlikkuse kujundamisele suunatud õpistsenaariumite koostamine ja kasutamine loodusteaduste tundides, 06.03.2020 - 30.05.2020

Täpsem info

kujundada õpetajate oskust koostada ja kasutada karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariume

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Töötamise info

Tagasi õpisündmuse juurde