Karjääriteadlikkuse kujundamisele suunatud õpistsenaariumite koostamine ja kasutamine loodusteaduste tundides

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus kujundada õpetajate oskust koostada ja kasutada karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariume
Toimumise aeg_x: 22.10.2020 - 12.12.2020
Registreerimine avatud 02.12.2019
Registreerimine suletud alates 17.10.2020
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Koolis töötavale õpetajale on koolitus tasuta.
Euroopa Liidu Sotsiaalfond tasub iga õpetaja osavõtuks koolitusest 299 eurot
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Klaara Kask, klaara.kask@ut.ee, tel: 5230933
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn,Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Vanemuise 46 asuvas õppehoones. Kahel korral toimub kaks 8-tunnist õppepäeva (sessiooni). Esimene kahepäevane sessioon toimub 22.-23. oktoober ja teine sessioon 4.-5. detsember 2020.
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: 1. Omab ülevaadet õpilaste loodusteadustega seotud karjääriteadlikkusest ja selle kujunemisest.
2. Saab aru kontekstipõhise õppe olemusest loodusteaduste tundides.
3. On teadlik Eesti õpilaste loodusteadustega seotud karjääriteadlikkusest ja oskab nimetatud tulemusi kasutada oma õppetöö planeerimisel.
4. Oskab koostada ja kasutada karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariume loodusteaduste tundides.
Sihtgrupid: Põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli loodusainete õpetajad.
Eesmärgid: kujundada õpetajate oskust koostada ja kasutada karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariume
Sisukirjeldus: Õpilaste loodusteadustega seotud karjääriteadlikkus ja selle kujunemine.
Kontekstipõhine õpetamine loodusteaduste tundides.
Ülevaade õpilaste loodusteadustega seotud karjääriteadlikkusest Eestis ja Euroopas.
Karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariumite koostamine ja kasutamine õppetöös.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise eeldus: Koolituses saavad osaleda vaid koolis töötavad tegeõpetajad
Lõpetamise tingimused: Osaletud 75% ulatuses õppetööl. Koostatud ja esitletud kodune töö.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Miia Rannikmäe - Õppejõud (PhD) omab üle 20 aasta üliõpilaste ja tegevõpetajate õpetamise kogemust..
Ana Valdmann - Õppejõud omab pikaajalist koolis töötamise kogemust ning üle 5 aasta pikkust üliõpilaste ja tegevõpetajate koolitamise kogemust..
Anne Laius - Õppejõud (PhD) omab pikaajalist koolis töötamise ja õpetajakoolituse kogemust..
Regina Soobard - Õppejõud (PhD) omab üle 5 aasta üliõpilaste ja tegevõpetajate õpetamise kogemust..
Helen Semilarski - Õppejõud (doktorant) töötab osalise koormusega koolis õpetajana ja omab 3-aastast õpetajakoolituse kogemust.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse