Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames - Ettevõtlusõppe 6-kuulise koolitusprogrammi II koolitusel omandab õppija majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.
Toimumise aeg: 19.09.2019 - 20.09.2019
Kontaktpäev:
  • majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus (19.09.2019 10:00 - 19.09.2019 16:45)
  • majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus (20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktiline: 4 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Toom-Kooli 17, Tallinn
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpiväljundid:

    rakendab majandusalaseid teadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset;

    analüüsib ettevõtluskeskkonda seostades iseenda tegevusvaldkonnaga;

    mõistab ettevõtluspädevust ja alapädevuste vahelisi seoseid.

Sihtgrupid: Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse sh rakenduskõrghariduse õpetajaid või alustavaid õpetajaid, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis.
Eesmärgid: Eesmärk: õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.
Sisukirjeldus:

Õppija on omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.

Koolituse tulemusena rakendab õppija majandusalaseid teadmisi ettevõtlusõppe planeerimisel arvestades õppija taset; analüüsib ettevõtluskeskkonda seostades iseenda tegevusvaldkonnaga. Samuti mõistab ettevõtluspädevust ja alapädevuste vahelisi seoseid.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Praktiline ülesanne äriideest lähtuvalt on esitletud
Osalemise eeldus: Puudub
Lõpetamise tingimused:

Praktiline ülesanne äriideest lähtuvalt on esitletud.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.09.2019 10:00 - 19.09.2019 16:45
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames - ettevõtlusõppe 6-kuulise koolitusprogrammi II koolituse tulemusena on õppija omandanud majanduse ja ettevõtluskeskkonna alased teadmised ning mõistab ettevõtluspädevust.

Vaata vähem

majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 16:00
Toimumise koht: Toom-Kooli 17, Tallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse