Korruptsiooniriskid riigi ja KOV osalusega äriühingutes ning sihtasutustes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel osalenu teab põhilisi korruptsiooni käsitlusi ja mõisteid ning analüüsib peamisi korruptsiooniriske ja -olukordi avaliku sektori ettevõtluses.
Toimumise aeg: 12.11.2019 - 12.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Kui su asutus ei ole RTIP kasutaja, siis mine sellele lingile: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.56781https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.56781


Koolitajad:
  • Aive Pevkur (Professus OÜ)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Triin Pajur, triin.pajur@sisekaitse.ee, tel: 37256249999
Toimumise koht
Toimumise koht: Go Hotel Shnelli, Toompuiestee 37, 10133 Tallinn
Aadress: Eesti
Lisainfo: NB! KOOLITUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB RIIGITÖÖTAJA ISETEENINDUSPORTAALI KAUDU!

Kui su asutus kasutab RTIPi, siis logi sisse RTIPi ning mine „Koolitused“ → “Koolituskalender“ → leia nimekirjast soovitud koolitus.

Kui su asutus ei ole RTIP kasutaja, siis mine sellele lingile: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.56781
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • teab peamisi korruptsiooni käsitlusi, seotud mõisteid ning Eesti korruptsioonialast seadusandlust;
  • analüüsib peamisi korruptsiooniriske ja -olukordi avaliku sektori ettevõtluses;
  • oskab vältida huvide konflikte ja muid korruptsiooniriske.
Sihtgrupid: Riigi- ja KOV osalusega äriühingute töötajad.
Eesmärgid: Koolitusel osalenu teab põhilisi korruptsiooni käsitlusi ja mõisteid ning analüüsib peamisi korruptsiooniriske ja -olukordi avaliku sektori ettevõtluses.
Sisukirjeldus:

Käsitletavad teemad:

  • Korruptsiooni mõiste ja olemus.
  • Ametiisik ja ametiseisund, avalik ülesanne.
  • Huvide konflikt ja selle olemus.
  • Korruptsioonivormid ja nende käsitlus Korruptsioonivastases seaduses ning karistusseadustikus.

Õppemeetodid: teemat tutvustavad lühiettekanded ja arutelud ning grupidiskussioonid.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tavaõppeklass koos vajaliku esitlustehnikaga.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbituks, kui on osaletud vähemalt 75% õppetööst.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid esitatakse jaotusmaterjalide ja kaasustena.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Eetikaalane koolituskogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnale vastav kõrgharidus.
Õppekavarühm: Filosoofia ja eetika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse