Rakendusdraama baaskoolitus: protsessdraama

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusnõuete (kompetentside) arendamine erinevatel kutsetasemetel sh meisterõpetaja.
Toimumise aeg: 19.09.2019 - 17.01.2020
Registreerimine avatud 15.05.2019
Registreerimine suletud alates 18.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 104 akad. tundi
  • Auditoorne: 64 akad. tundi
  • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolitus on osalejatele Euroopa Sotsiaalfondi toel tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Heldi Ruiso, heldi.ruiso@ut.ee
Toimumise koht
Aadress: VILJANDI MAAKOND
Lisainfo: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi), https://www.kultuur.ut.ee/et 19-20. september 2019
9-10. oktoober 2019
14-15. november 2019
16.-17. jaanuar 2020
*Ühe õppepäeva maht on 8 tundi.
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: (I) Hariduslik draama eile ja täna - välja defineerimine UK ja US näitel. Baasmeetodid - lineaarne draama ja protsessipõhine draama. Lineaarse draama juhtimise põhitehnikad, kujutamispõhised tehnikad, soojendused. Draamažanrid erinevatele sihtgruppidele - teatrimängud, jutuvestmine ja loovdraama. Näitlemine ja improvisatsioon klassiruumis. Loovdraama tunni kavandamine ja teostamine.
(II) Draamarakendused sotsiaalsete oskuste ja sallivuse arendamise kontekstis. Õppijate aktiviseerimise ja jõustamise tehnikad. Probleemlood ja nende käsitlemise tehnikad: pilditeater, foorumteatri tehnikad. Probleemlugude vormimine foorumlooks. Õpetaja kui jokker/mängujuht. Foorumteatri filosoofia ja eetika. Temaatilise draamatunni kavandamine erineva teema käsitluseks.
(III) Draama-aja kavandamine õppeainetesse. Draamalugu kui sisend/ajend teemakäsitlusse. Grupiloovuse käivitamine ja haldamine interaktiivses õppeprotsessis. Õpetaja strateegiad - küsitlemine, sekkumine, keelekasutus, rollis-õpetaja. Autorluse üleandmine õpperühmale. Draamaprotsessi juhtimine ja haldamine. Draamajuhendaja refleksioon ja eneseanalüüs.
(IV) Protsessdraama läbiviimine ja kavandi testimine õppegrupis. Haridusliku draamaprotsessi hindamine ja analüüs.
Sihtgrupid: Üldhariduskoolide õpetajad
Eesmärgid: Õpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusnõuete (kompetentside) arendamine erinevatel kutsetasemetel sh meisterõpetaja.
Sisukirjeldus: Kirjalik töö 1: tundide vaatluse või osaluse analüüs, aluseks draamaprotsessi refleksiooniküsimustik
Kirjalik töö 2: draamatundide kavandid
Loov-praktiline töö: protsessdraama kavandamine ja selle teostamine praktikapinnal
Kirjalik töö 3 - koolitusel toimunud õpiprotsessi analüüs ja draamajuhendaja eneseanalüüs - pärast koolituse lõppu.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Kursuse läbimiseks on vajalik 80 % aktiivset osalemist ja iseseisvate tööde teostamine. Soovitatav on loovas vormis päeviku pidamine.
Iseseivad tööd:
Kirjalik töö 1: tundide vaatluse või osaluse analüüs, aluseks draamaprotsessi refleksiooniküsimustik (8t)
Kirjalik töö 2: draamatundide kavandid (6t)
Loov-praktiline töö - protsessdraama kavandamine ja selle teostamine praktikapinnal. (16t)
Kirjalik töö 3 - koolitusel toimunud õpiprotsessi analüüs ja draamajuhendaja eneseanalüüs - pärast koolituse lõppu.(6t)
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: Hariduslik draama eile ja täna - välja defineerimine UK ja US näitel. Baasmeetodid – lineaarne draama ja protsessipõhine draama. Lineaarse draama juhtimise põhitehnikad, kujutamispõhised tehnikad, soojendused. Draamažanrid erinevatele sihtgruppidele - teatrimängud, jutuvestmine ja loovdraama. Näitlemine ja improvisatsioon klassiruumis. Loovdraama tunni kavandamine ja teostamine.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Katrin Nielsen - Katrin Nielsen (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia),
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse