Registreerumine:

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine, 12.12.2019 - 12.12.2019

Täpsem info

Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Sinu andmed
Tööandja info

Info osalemistasu või leppetrahvi arveldamiseks: *

Tagasi õpisündmuse juurde