Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolituse eesmärgiks on oskuste omandamine ohtlike veoste veo ja veoga seotud tugitegevuste (pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine) ohutuks läbiviimiseks.
Toimumise aeg: 19.11.2019 - 22.11.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (19.11.2019 09:00 - 19.11.2019 16:00)
 • 2. kontaktpäev (20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 16:00)
 • 3. kontaktpäev (21.11.2019 09:00 - 21.11.2019 14:30)
 • 4. kontaktpäev (22.11.2019 09:00 - 22.11.2019 16:00)
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 370 €

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • JAAK ARRO (Tallinna Tehnikaülikool (TalTech))
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Ohutusnõustaja on ettevõtja heaks tegutsev kompetentne isik, kes on võimeline tagama ohutuse ja nõuetele vastavuse ohtliku kauba veol 

Sihtgrupid: maanteeveol töötavad spetsialistid
Eesmärgid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) ja Kemikaaliseaduse 2.pt , § 13 kehtestatud nõuete täitmine.
Sisukirjeldus:

Ohutusnõustajal peavad olema teadmised tagajärgedest, mida võib endaga kaasa tuua ohtlike veostega seotud õnnetus ja teadmised õnnetuste peamistest põhjustest. Ohutusnõunikul peavad olema teadmised seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete nõuetest järgmistel teemadel:

 • ohtlike veoste klassifikatsioon (lahuste ja segude klassifitseerimise protseduur, ainete nimekirja struktuur, ohtlike veoste klassid ja klassifitseerimise põhimõtted, veetavate ohtlike veoste olemus
 • üldised kasutatavast veovahendist sõltuvad pakendamise nõuded, nõuded paakidele ja paakkonteineritele (tüübid, koodid, markeerimine, ehitus, esialgne ja korraline kontroll ning katsetamine);
 • saadetise märgistamine ja tähistamine ohumärgistega, veovahendi tähistamine ohumärgiste ja ohtliku veose tunnusmärgiga;
 • nõutav informatsioon veokirjas;
 • kauba lähetamise võimalused ja piirangud;
  sõitjate vedu;
  kooslaadimisega seotud keelud ja ohutusabinõud;
  veoste eraldamine;
  veetavate koguste piirangud ja koguste erandid;
  teisaldamine ja ladustamine
 • veoki ja konteineri laadimiseelne ja -järgne puhastamine ning degaseerimine;
 • meeskond, selle kutseõpe;
 • veokis olevad dokumendid (veokiri, kirjalikud ohutusjuhendid, sõiduki ohtlike veoste veole lubamise tunnistus, juhi väljaõppe tunnistus, igasuguste piirangute koopiad, parvlaeva kasutamisel lisanduvad dokumendid, muud dokumendid);
 • ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsete kaitsevahendite loetelu;
 • seisva transpordivahendi valvamise nõuded;
  vastava transpordiliigi liikluseeskirjad ja piirangud;
  tööga seotud ja juhuslikud saasteainete lekkimised;
  nõuded transpordivahenditele
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: ohutusnõustaja, ohtlike veoste vedu, pakkimine, laadimine, ohutus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.11.2019 09:00 - 19.11.2019 16:00
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 16:00
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2019 09:00 - 21.11.2019 14:30
Koolitajad: JAAK ARRO (Tallinna Tehnikaülikool (TalTech))
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2019 09:00 - 22.11.2019 16:00
Koolitajad: Tõnu Mägi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse