STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu 6-kuulise ettevõtlusõppe koolitusprogrammi (baastase) esimene koolituse moodul, mis annab osalejale teadmised äriidee leidmisest, selle potensiaali hindamisest ning praktilised teadmised majnduse olemusest.
Toimumise aeg: 28.08.2019 - 29.08.2019
Registreerimine avatud 02.09.2019
Kontaktpäev:
  • STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda (28.08.2019 10:00 - 28.08.2019 17:30)
  • STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda (29.08.2019 09:00 - 29.08.2019 15:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: SA Tartu Teaduspark
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse lõpetaja:
• kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;
• hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;
• kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse arendamiseks ja äriideede leidmiseks vastavalt õpilaste tasemele;
• mõtestab refleksiooni olulisust õppeprotsessis.

Sihtgrupid: Õppejõud-õpetaja, Õpetaja (kutseõpe).
Üldhariduse, kutsehariduse ja rakenduskõrghariduse õpetajad, kes soovivad hakata rakendama õppetöös majandus- ja ettevõtlusõpet
Eesmärgid: Õppija mõistab äriidee loomise ja algatamise protsessi ja toetab ettevõtlusõppe meetoditega
Sisukirjeldus:

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu 6-kuulise ettevõtlusõppe koolitusprogrammi (baastase) esimene koolituse moodul, mis annab osalejale teadmised äriidee leidmisest, selle potensiaali hindamisest ning praktilised teadmised majnduse olemusest. Samuti harjutatakse praktiliselt läbi äriideede esitlusviise, meeskondade loomist jne.

Õpisündmuse teemad:

*Ohooo-elamuse maagia!
Loovus ja inspiratsioon.
Sissejuhatus, loovülesanded, ideede arendamise põhialused, ideede genereerimine, esmase meeskonna teke

*Kas minu idee on ainulaadne?
Ideede testimine/ töö tiimides.Juhendajate tugi ja tagasiside.
*Ärimudeli lõuend – milleks meile see?

*Mida suudan 120 sekundiga?
*Esitlusoskuste ABC treening

*Meeskond – need olemegi meie!
Kuidas toimetada toimiva meeskonnana – meeskonnatöö korraldamine.
*Tiimide esitlused ja tagasiside

*Ettevõtlusküla mäng

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpikeskonnaks on ettevõtluskeskkond, kus ei ole traditsioonilist klassiruumi, vaid õppimine toimub keskkonnas. Õpikeskkonnad on varustatud tänapäevase tehnikaga ja erinevate meeskonnatööd võimaldatavate vahenditega.
Hindamisviisid: Praktilised ülesanded
Osalemise eeldus: Soov ja valimisolek omandada majanduse- ja ettevõtlusalaseid teadmisi, et neid hakata hiljem õppetöös rakendama
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2019 10:00 - 28.08.2019 17:30
Toimumise koht: SA Tartu Teaduspark

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kursuse lõpetaja:
• kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;
• hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;
• kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse arendamiseks ja äriideede leidmiseks vastavalt õpilaste tasemele;
• mõtestab refleksiooni olulisust õppeprotsessis.

Vaata vähem

STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.08.2019 09:00 - 29.08.2019 15:30
Toimumise koht: SA Tartu Teaduspark

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kursuse lõpetaja:
• kavandab meeskonnatööna äriidee, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda;
• hindab äriidee uudsust, kasu ja teostatavust vastavalt äriideele;
• kasutab sobivat metoodikat õpilaste loovuse arendamiseks ja äriideede leidmiseks vastavalt õpilaste tasemele;
• mõtestab refleksiooni olulisust õppeprotsessis.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse