Raamatupidaja tase, 5 kutseeksamiks ettevalmistamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused ning saanud vajaliku ettevalmistuse Raamatupidaja tase 5 kutseeksami sooritamiseks
Toimumise aeg: -
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (13.01.2020 09:00 - 13.01.2020 16:15)
 • 2. kontaktpäev (20.01.2020 09:00 - 20.01.2020 16:15)
 • 3. kontaktpäev (27.01.2020 09:00 - 27.01.2020 16:15)
 • 4. kontaktpäev (03.02.2020 09:00 - 03.02.2020 16:15)
 • 5. kontaktpäev (10.02.2020 09:00 - 10.02.2020 16:15)
 • 6. kontaktpäev (17.02.2020 09:00 - 17.02.2020 16:15)
 • 7. kontaktpäev (02.03.2020 09:00 - 02.03.2020 16:15)
 • 8. kontaktpäev (09.03.2020 09:00 - 09.03.2020 16:15)
 • 9. kontaktpäev (16.03.2020 09:00 - 16.03.2020 16:15)
 • 10. kontaktpäev (23.03.2020 09:00 - 23.03.2020 16:15)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel --
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Praktiline: 48 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 560 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • dokumenteerib ja kirjendab majandustehinguid, mille alusel koostab, analüüsib ja hindab raamatupidamisaruandeid
 • teostab töötasu- ja maksuarvestust ning koostab maksudeklaratsioone
 • planeerib, analüüsib ja hindab finants- ja juhtimistegevust, kasutades erinevaid infoallikaid, analüüsimeetodeid- ja võtteid
Sihtgrupid: Arvestusala töötajad (andmesisestajad, abiraamatupidajad, assistendid, kassapidajad), kellel puudub erialane ettevalmistus ning kes soovivad oma teadmisi ja oskuseid täieneda, et sooritada raamatupidaja madalaima taseme (tase 5) kutseeksam.
Sisukirjeldus:

Auditoorselt õpitakse esmalt selgeks teoreetiline osa, millele järgneb kohe praktiline osa auditooriumis kasutades tabelarvutustarkvara.

Auditoorse töö teemad

Finantsarvestus

 • Majandusarvestust reguleerivad õigusaktid ja juhendid (sh muudatused)
 • Raamatupidaja kutseeetika
 • Raamatupidamise põhimõisted
 • Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites.

Maksuarvestus

 • Maksude arvutamine
 • Deklaratsioonide täitmine
 • Maksude analüüs ja optimeerimine

Juhtimisarvestus 

 • Kuluarvestus
 • Eelarvestamine
 • Majandustegevuse analüüs

Praktilise töö teemad

Finantsarvestus 

 • Bilansi ja kasumiaruande koostamine
 • Bilansis toimuvate muudatuste kajastamine
 • Kahekordne kirjendamine
 • Varude, materiaalse põhivara, kohustiste, tulude ja kulude arvestus
 • Töötasu, sh keskmise tasu arvestus

Maksuarvestus

 • Maksude ja maksete arvutamine
 • Maksudeklaratsioonide (TSD, KMD, jt) täitmine

Juhtimisarvestus 

 • Kulude jaotamine ja analüüs, eelarvestamine
 • Finantssuhtarvude arvutamine ja analüüs


Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: mitteeristav hindamine (kirjalik proovieksam)
Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks on vajalikud arvestusalased teadmised algtasemel, läbitud arvestusalane koolitus või eelnev töökogemus raamatupidamisarvestust abistavates töödes
Lõpetamise tingimused:

arvestustöö sooritamine positiivsele tulemusele

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Õppemappi täiendatakse jooksvalt lektorite poolt jagatava jaotusmaterjali ja tunnikonspektidega
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.01.2020 09:00 - 13.01.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.01.2020 09:00 - 20.01.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.01.2020 09:00 - 27.01.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.02.2020 09:00 - 03.02.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.02.2020 09:00 - 10.02.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.02.2020 09:00 - 17.02.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.03.2020 09:00 - 02.03.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.03.2020 09:00 - 09.03.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.03.2020 09:00 - 16.03.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.03.2020 09:00 - 23.03.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.tt

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse