Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel antakse ülevaade tööohutuse eesmäridest, töökeskkonnaalase töö korraldamisest ettevõttes, töökeskkonna ohutegurite mõjust töötaja tervisele ja rakendatavatest abinõudest töötaja töövõime säilitamiseks.
Toimumise aeg: 03.10.2019 - 08.10.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (03.10.2019 09:00 - 03.10.2019 16:00)
 • 2. kontaktpäev (04.10.2019 09:00 - 04.10.2019 16:00)
 • 3. kontaktpäev (08.10.2019 09:00 - 08.10.2019 16:00)
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 175 €

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Teab ja tunneb töötervishoiu ja tööohutusalaseid seadusandlikke akte
 • Teab töökeskkonna ohutegurite võimalikke mõjusid töötajate töövõimele ja oskab hinnata töökeskkonna riske
 • Oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust


Sihtgrupid: Tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Inimesed, kes on ettevõttes määratud või valitud tegelema töökeskkonnaalaste küsimustega
Eesmärgid: Anda sihtrühma esindajatele pädevus töökeskkonnaalastes küsimustes, tutvustada töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid. Anda juhiseid ettevõttes töötajate jaoks ohutu ja tervisliku töökeskkonna loomiseks.
Sisukirjeldus:
 • Ülevaade töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse üldnõuetest, tööandja ja töötaja kohustustest ja õigustest. Töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes, selleks vajalikud struktuurid
 • Töökeskkonna ohutegurid, nende võimalik mõju töötaja töövõimele ja rakendatavad abinõud töötaja töövõime säilitamiseks.
 • Töökeskkonna riskianalüüs, selle eesmärk, läbiviimine ja selle põhjal tegevuskava koostamine riskide elimineerimiseks või vähendamiseks.
 • Töökeskkonna sisekontroll.
 • Tööõnnetuste, kutsehaiguste uurimine, registreerimine ja selllekohane statistika.
 • Tööandjate põhilisemad tööohutusalased rikkumised, nende analüüs Tööinspektsiooni aastaülevaadete põhjal.
 • Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest, kohtupraktika.
 • Euroopalik „Hea tava“ töötajatele ohutu töökeskkonna loomisel.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: töökeskkond, töötervishoid, tööohutus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.10.2019 09:00 - 03.10.2019 16:00
Koolitajad: Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.10.2019 09:00 - 04.10.2019 16:00
Koolitajad: Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2019 09:00 - 08.10.2019 16:00
Koolitajad: Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse