Majandustegevuse arvestus ja finantsjuhtimine mikro- ja väikeettevõtjale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel omandatakse oskus koostada eelarvet ja korraldada raamatupidamisarvestust ning saadakse teadmised nõutavast aruandlusest.
Toimumise aeg: 17.10.2019 - 19.12.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (17.10.2019 09:00 - 17.10.2019 16:15)
 • 2. kontaktpäev (24.10.2019 09:00 - 24.10.2019 16:15)
 • 3. kontaktpäev (31.10.2019 09:00 - 31.10.2019 16:15)
 • 4. kontaktpäev (07.11.2019 09:00 - 07.11.2019 16:15)
 • 5. kontaktpäev (14.11.2019 09:00 - 14.11.2019 16:15)
 • 6. kontaktpäev (21.11.2019 09:00 - 21.11.2019 16:15)
 • 7. kontaktpäev (28.11.2019 09:00 - 28.11.2019 16:15)
 • 8. kontaktpäev (05.12.2019 09:00 - 05.12.2019 16:15)
 • 9. kontaktpäev (12.12.2019 09:00 - 12.12.2019 16:15)
 • 10. kontaktpäev (19.12.2019 09:00 - 19.12.2019 16:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 60 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 640 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Merje Õun (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Helle Noorväli (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Malle Kasearu (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Laivi Annus-Anijärv (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • töötab välja ettevõtte finantsjuhtimise põhimõtted lähtuvalt tegevuse eripärast, olemasolevatest ressurssidest, vajalikest investeeringutest;
 • korraldab ettevõtte majandusarvestuse (sh töötasu- ja maksuarvestuse) lähtudes õigusaktidest;
 • koostab ettevõtte eelarve tuginedes ettevõtte äriplaanile või tegevusele;
 • arvutab toodete omahinna lähtudes kuludest, hindab tegevusmahtu ja kasumit;
 • hindab ettevõtte majandusseisundit lähtudes ettevõtte tasuvusest, likviidsusest ja maksevõimelisusest.
Sihtgrupid: ettevõtlusega alustanud või alustavad väheste või aegunud teadmiste ja oskustega inimesed
Eesmärgid: Osaleja õpib analüüsima finantsnäitajate alusel ettevõtte finantsolukorda, mis on aluseks edasistele juhtimisotsustele.
Sisukirjeldus:

Eelarvestamine

 • kulud ja tulud lähtuvalt tegevusest; omahinna arvestus, prognooside ja eelarvete koostamine

Majandusarvestus

 • raamatupidamist reguleerivad õigusaktid; finantsarvestuse põhimõtted ja meetodid; majandustehingute dokumenteerimine ja kajastamine registrites kahekordse kirjendamise põhimõttel; töötamine erinevate lepingute alusel; töötasu, sh keskmise tasu arvestus; majandusaasta aruanne ja selle koostamine

Maksundus

 • ettevõtluse maksustamine, maksudeklaratsioonid ja nende täitmine

Finantsanalüüs ja -juhtimine

 • kapitali kaasamine; investeeringud ja raha ajaväärtus; finantsaruannete analüüs ja finantssuhtarvud; analüüsi tulemuste tõlgendamine ja juhtimisotsuste sõnastamine


Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: praktilised ülesanded
Osalemise/ alustamise eeldused: õppe alustamiseks on vajalik vähemalt põhiharidus
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: majandusravestus, finantsjuhtimine
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.10.2019 09:00 - 17.10.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.10.2019 09:00 - 24.10.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 31.10.2019 09:00 - 31.10.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.11.2019 09:00 - 07.11.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2019 09:00 - 14.11.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2019 09:00 - 21.11.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.11.2019 09:00 - 28.11.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.12.2019 09:00 - 05.12.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.12.2019 09:00 - 12.12.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.12.2019 09:00 - 19.12.2019 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse