E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse käigus loob iga osaleja just temale vajaliku e-kursuse tema kasutatavas Moodle’i keskonnas.
Toimumise aeg: 08.09.2014 - 02.11.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 78 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 142 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
 • Triin Marandi (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Esta Pilt, Esta.pilt@ut.ee, tel: 5228028
Vaatlev partner: Tartu Ülikool
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://koolitus.hitsa.ee/training/...
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenud:

 • on teadmusloomes eeskujuks õpilastele ja kolleegidele, õppides koos nendega erinevates füüsilistes ja virtuaalsetes keskkondades (ISTE 1d)
 • kavandavad või kohandavad õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2a)
 • kasutavad õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2b)
 • kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2c)
 • annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 4b)
Sihtgrupid: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Eesmärgid: Anda ülevaade e-kursuse disainimise põhimõtetest, Moodle'i õpikeskkonna võimalustest e-kursuse loomisel ning õppetöö läbiviimisel ja e-kursusel õppimise kogemus.
Sisukirjeldus:

Tartu Ülikooli täienduskoolituskursus.
Kursuse käigus loob iga osaleja just temale vajaliku e-kursuse tema kasutatavas Moodle’i keskonnas, õpib kavandama e-kursuse õppeprotsessi ja koostama e-kursusele sobivaid õpijuhiseid, valima ning seadistama kursusel planeeritud õpitegevuste toetamiseks vajalikke Moodle’i vahendeid, tegevusi ning hindetabelit. Loodav e-kursus võib olla täielikult veebipõhine või e-tugi mõnele olemasolevale auditoorsele kursusele, võib täiustada ka mõnda olemasolevat e-kursust. Individuaalse juhendamise toel on võimalik enda e-kursus ka täiesti valmis teha.

Õpisündmuse teemad:

Moodle’i õpikeskkonna üldine tutvustus. Kasutajatunnuse loomine ja kursustele sisenemine. Enda kursuse tellimine ning seadistamine. Sobivate vahendite ning tegevuste lisamine kursusele. E-kursuse läbiviimine ja osaluse jälgimine.

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, veebilehitsejat. Kasulik on alustada e-toe loomist kursusele, mille kohta on juba olemas elektroonilisi õppematerjale ning erinevate ülesannete kirjeldusi (need saab e-õppe jaoks kohandada).
Lõpetamise tingimused:

Ühe kursuse kava loomine, kursuse disainimine ning esitlemine, kursusekaaslaste e-kursuste kommenteerimine

Link materjalidele: http://www.e-ope.ee/repositoorium/o...
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Märksõnad: Moodle, e-õpe
Väljatöötaja: Tartu Ülikool

Tagasi kalendrisse