Müügiesindaja koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja kutsealal
Toimumise aeg: 31.10.2019 - 30.04.2020
Läbiviimise keel --
Maht: 200 akad. tundi
 • Auditoorne: 100 akad. tundi
 • Praktiline: 100 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 1200 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Koolituse maksumus ühele osalejale on 1200€, kui grupis on inimesi 8 või rohkem.
Koolituse maksumus ühele osalejale on 1400€, kui grupis on 6-7 inimest.
Koolituse maksumus ühele osalejale on 1700€, kui grupis on 4-5 inimest.
Koolitajad:
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
URL: https://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab korraldada müügikampaaniaid;
 • tunneb erinevaid müügitehnikaid ja rakendab neid müügiesindaja töös;
 • selgitab klientide vajadused ja nõustab kliente;
 • koostab tellimusi ja müügiaruandeid ning analüüsib neid.
Sihtgrupid: inimestele, kellel puudub erialane haridus müügiesindajana töötamiseks

Võivad osaleda ka madala kvalifikatsiooniga ning põhiharidusega inimesed (nt müüjad, saali töötajad jne), kes otsivad võimalust erialaselt areneda või otsivad uut töökohta müügiesindajana
Eesmärgid: teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja kutsealal
Sisukirjeldus:

Teoreetiline õpe ja praktiline töö:

 • klienditeenindus, 8 tundi
 • müügitöö korraldus, 8 tundi
 • kaubanduse alused, 4 tundi
 • klientide nõustamine, 8 tundi
 • kampaaniate korraldamine (väljapanekud), 8 tundi
 • avalik esinemine ja kõnekunst, 8 tundi
 • asjaajamine ja müügidokumentatsioon, 12 tundi
 • müügiaruannete koostamine ja analüüs, 8 tundi
 • tulemusmõõdikud ja kaubavarude arvestus, 12 tundi
 • isiklik müük sh telefonimüük, 4 tundi
 • kauba turundamine, 8 tundi
 • ärietikett, 4 tundi
 • suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia, 8 tundi
 • müügipsühholoogia (loeng+treening), 12 tundi
 • müügiläbirääkimised, 12 tundi
 • kutsetegevusega seotud õigusaktid (äriõigus, lepinguõigus, tööõigus), 24 tundi
 • tööohutus- ja töötervishoid, 4 tundi
 • kliendibaasi loomine ja klientide vajaduste väljaselgitamine, 8 tundi
 • müügimeetodite valik ja rakendamine, 8 tundi
 • tarneahela juhtimine, 8 tundi
 • toidu- ja tööstuskaupade tundmine, 16 tundi
 • tellimuste vormistamine, kinnitamine ja edastamine, 8 tundi
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: eksam
Lõpetamise tingimused:

osalemine vähemalt 80% kontakttundides, hinnatavate ülesannete positiivsele tulemusele sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus
Märksõnad: müügiesindaja, müügitöö, klienditeenindus

Tagasi kalendrisse