Teadliku õpetaja kursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Teadliku õpetaja kursus on kogemuslik. Kesksel kohal on õpetajate reaalsed töösituatsioonid. Igal koolituspäeval saavad õpetajad harjutuste näol praktilise tööriista oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks ja stressi vähendamiseks.
Toimumise aeg: 17.01.2020 - 03.04.2020
Kontaktpäev:
 • I Õpetaja vaimne tervis: stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted:  1. päev (17.01.2020 10:00 - 17.01.2020 16:00)
 • I Õpetaja vaimne tervis: stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted:  2. päev (14.02.2020 10:00 - 14.02.2020 16:00)
 • II Õpetaja vaimne tervis: suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond:  1. päev (06.03.2020 10:00 - 25.05.2020 10:19)
 • II Õpetaja vaimne tervis: suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond:  2. päev (03.04.2020 10:00 - 03.04.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 56 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 23 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Tänu SA Innove (ESF) rahastatud projektile “Vaikuseminutite teadliku õpetaja arenguprogramm” korraldame erinevates Eesti piirkondades tasuta Teadliku õpetaja kursuse (4 koolituspäeva sagedusega 1 x kuus).

Koolitus on tasuta õpetajatele tingimusel, et see läbitakse täies mahus ja lõpetatakse edukalt. Katsetajatele ja mittelõpetanutele võime esitada arve summas  196 eurot.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Vaikuseminutid MTÜ
Projektijuht: Lii Kaudne, lii.kaudne@gmail.com, tel: +3725257253
Vaatlev partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Vaikuseminutid MTÜ
Aadress: Suur-Karja tn 23 , Kesklinna linnaosa, 50603 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinud õpetaja:

 • oskab ennast juhtida viisil, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist olemasolevas süsteemis
 • oskab märgata enda ja õpilaste vajadusi ning nende eest hoolt kanda
 • märkab endas ja klassis toimuvaid protsesse ning oskab neid asjakohaselt juhtida
 • oskab hoida distantsi oma mõtetest ja emotsioonidestoskab luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid klassiruumis
Sisukirjeldus:

Teadliku õpetaja kursus koosneb kahest kahepäevasest omavahel seotud koolitusmoodulist:

Esimene moodul: “Õpetaja vaimne tervis: stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted” keskendub peamiselt sellele, et õpetaja oskaks jälgida, hinnata ja väärtustada oma vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist.

 • I päev: Paindlik ja ennasthoidev õpetaja - Heaolu ja stressi juhtimine läbi teadveloleku, teadliku õpetaja rollid, hoiakud ja väärtused
 • II päev: Suhete ja õpetamise emotsionaalne kunst - Teadlikkus suhetes – kuidas tulla toime keerulistes suhteolukordades. Õpetaja emotsionaalne ja sotsiaalne paindlikkus.

Teine moodul: “Õpetaja vaimne tervis: suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond” keskendub peamiselt vaimselt terve ja turvalise õpikeskkonna loomisele, olukordadele sobivate suhtlusviiside valikule ning distsipliiniprobleemide lahendamisele, andes õpetajale tööriistad ka õpilastega teadveloleku harjutuste tegemiseks.

 • III päev: Mõtteviiside mõju ja hinnanguvabadus - Õppimist ja õpimotivatsiooni toetav tagasiside. Oma hinnangute märkamine ja hinnanguvaba vaatlemise oskuse arendamine.
 • IV päev: Enesesõbralikkus ja meeskonna jõustamine - Takistavad ja toetavad mõttemustrid meeskonnas. Tugevuste esiletoomine ja arengu prioriteetide seadmine. Enesesõbralikkus, andestamise ja aktsepteerimise kunst.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I Õpetaja vaimne tervis: stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.01.2020 - 02.03.2020
Toimumise koht: Vaikuseminutid MTÜ
Aadress: Suur-Karja tn 23 , Kesklinna linnaosa, 50603 , Harju maakond , Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: “Õpetaja vaimne tervis: stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted” keskendub peamiselt sellele, et õpetaja oskaks jälgida, hinnata ja väärtustada oma vaimset ja emotsionaalset tervist ning ennetada läbipõlemist.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 40.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.01.2020 10:00 - 17.01.2020 16:00
Koolitajad: Airene Vaike Kumari (Vaikuseminutid MTÜ)
Toimumise koht: Vaikuseminutid MTÜ
Aadress: Suur-Karja tn 23 , Kesklinna linnaosa, 50603 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Paindlik ja ennasthoidev õpetaja
Heaolu ja stressi juhtimine läbi teadveloleku, teadliku õpetaja rollid, hoiakud ja väärtused
09:45 - uksed on avatud
10:00 - I osa
11:30- kohvipaus 15 min
11:45 - II osa
13:15 - lõunapaus 1h
14:15 - III osa
15:45 - päev lõpeb

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.02.2020 10:00 - 14.02.2020 16:00
Koolitajad: Airene Vaike Kumari (Vaikuseminutid MTÜ)
Toimumise koht: Vaikuseminutid MTÜ
Aadress: Suur-Karja tn 23 , Kesklinna linnaosa, 50603 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Suhete ja õpetamise emotsionaalne kunst
Teadlikkus suhetes – kuidas tulla toime keerulistes suhteolukordades. Õpetaja emotsionaalne ja sotsiaalne paindlikkus.
09:45 - uksed on avatud
10:00 - I osa
11:30- kohvipaus 15 min
11:45 - II osa
13:15 - lõunapaus 1 t
14:15 - III osa
15:45 - päev lõpeb

Vaata vähem

II Õpetaja vaimne tervis: suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2020 - 03.04.2020
Toimumise koht: Vaikuseminutid MTÜ
Aadress: Suur-Karja tn 23 , Kesklinna linnaosa, 50603 , Harju maakond , Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: “Õpetaja vaimne tervis: suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond” keskendub peamiselt vaimselt terve ja turvalise õpikeskkonna loomisele, olukordadele sobivate suhtlusviiside valikule ning distsipliiniprobleemide lahendamisele, andes õpetajale tööriistad ka õpilastega teadveloleku harjutuste tegemiseks.
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 40.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2020 10:00 - 25.05.2020 10:19
Koolitajad: Airene Vaike Kumari (Vaikuseminutid MTÜ)
Toimumise koht: Vaikuseminutid MTÜ
Aadress: Suur-Karja tn 23 , Kesklinna linnaosa, 50603 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Mõtteviiside mõju ja hinnanguvabadus
Õppimist ja õpimotivatsiooni toetav tagasiside. Oma hinnangute märkamine ja hinnanguvaba vaatlemise oskuse arendamine.
09:45 - uksed on avatud
10:00 - I osa
11:30- kohvipaus 15 min
11:45 - II osa
13:15 - lõunapaus 1h
14:15 - III osa
15:45 - päev lõpeb

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.04.2020 10:00 - 03.04.2020 16:00
Koolitajad: Airene Vaike Kumari (Vaikuseminutid MTÜ)
Toimumise koht: Vaikuseminutid MTÜ
Aadress: Suur-Karja tn 23 , Kesklinna linnaosa, 50603 , Harju maakond , Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Enesesõbralikkus ja meeskonna jõustamine
Takistavad ja toetavad mõttemustrid meeskonnas. Tugevuste esiletoomine ja arengu prioriteetide seadmine. Enesesõbralikkus, andestamise ja aktsepteerimise kunst.

09:45 - uksed on avatud
10:00 - I osa
11:30- kohvipaus 15 min
11:45 - II osa
13:15 - lõunapaus 1h
14:15 - III osa
15:45 - päev lõpeb

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse