LEGO Mindstorms EV3 roboti ühendamine Raspberry Pi ja Arduino arendusplatvormidega

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Raspberry Pi ja Arduino on kaks enimkasutatud robootika arendusplaati maailmas ja nüüd on noortel võimalik oma roboteid täiendada ja samm-sammult üle minna ka professionaalide seas kõrgelt hinnatud Raspberry Pi miniarvutile.
Toimumise aeg: 31.10.2015 - 30.11.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 100 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Alo Peets (Robotimeister OÜ)
  • Taavi Duvin (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=14121
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Ülikooli tn 18 , Tartu linn, 50090 , Tartu maakond, Eesti
URL: http://www.cs.ut.ee
Lisainfo: Kontaktkoolitus toimub 31. oktoobril kell 9.00-18.00
TÜ Arvutiteaduste Instituut Liivi 2-123
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
• Tunneb LEGO Mindstorms EV3 roboti ja arenduskeskkonna võimalusi ning piiranguid
• Tunneb Raspberry Pi arendusplaadi võimalusi ning piiranguid
• Tunneb Arduino riistvara ja arenduskeskkonna võimalusi ning piiranguid
• Oskab Raspberry Pi ja Arduino üles seada ja lihtsat tarkvara kirjutada
• Oskab omavahel ühendada LEGO EV3 ja Raspberry Pi
• Oskab omavahel ühendada LEGO EV3 ja arduino
• Saab hakkama näiteroboti ehitamisega, mis illustreerib Raspberry Pi ja/või Arduino lisavõimalusi, mida ainult EV3 robotiga ei ole võimalik realiseerida.
• Suudab kirjeldada EV3 ja Raspberry Pi (Arduino) ühendamisest tekkinud sünenergiat

Sihtgrupid: Koolitus on mõeldud koolide reaalainete õpetajatele ja huviringide juhendajatele.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on tutvustada Raspberry Pi ja Arduino arendusplatvormide kasutamise võimalust koos LEGO Mindstorms EV3 robotitega. Raspberry Pi ja EV3 ühendamise tulemusena saavad noored kerge vaevaga ehitada võimeka roboti (ilma laialdaste elektroonika ja mehhaanika oskusteta) ning keskenduda roboti intelligentsuse arendamisse tarkvara programmeerimise kaudu.
Sisukirjeldus:

LEGO Mindstorms on Eesti koolides populaarne ja levinud robootikaplatvorm, kuid noored saavutavad pärast mõningast kasutamist kiiresti taseme, kus roboti edasine arendus ja programmeerimine ei osutu huvitavaks ega võimalikuks. Õpilased soovivad tegeleda millegi enama - nö päris robootikaga.
Raspberry Pi ja Arduino on kaks enimkasutatud robootika arendusplaati maailmas ja nüüd on noortel võimalik oma roboteid täiendada ja samm-sammult üle minna ka professionaalide seas kõrgelt hinnatud Raspberry Pi miniarvutile.
Kasutades juba tuttavat LEGO Mindstorms EV3 programmeerimiskeskkonda ja Raspberry Pi ning Arduino platvorme saavad õpilased lihtsalt ja valutult uuele koolirobootika tasemele - noored saavad ilma suurte eelnevate mehaanika ja elektroonika teadmisteta ehitada võimeka alusroboti ning keskenduda tarkvara ja intelligentsuse programmeerimisele. Õpilaste kasutada on nii tuttav LEGO Mindstorms programmeerimistarkvara kui ka keerukamad Arduino ja Raspberry Pi arenduskeskkonnad. Lisaks võimaldab Raspberry Pi ja Arduino kasutada andureid ja aktuaatoreid, mida on keeruline või kallis otse EV3-ga ühendada nagu LED ribad, servo mootorid, GPS jne.

Õpisündmuse teemad:

• LEGO Mindstorm EV3 robootikaplatvorm,
• Raspberry Pi miniarvuti ülesseadmine ja ühendamine EV3-ga,
• Python programmi kirjutamine ja käivitamine Raspberry Pi-s,
• Arduino mikrokontrolleri esialgne seadistamine ja ühendamine EV3-ga,
• C koodi programmeerimine ja käivitamine Arduinos,
• näiteroboti ehitamine, mis kasutab eelpool mainitud tehnoloogiaid, võimalikud näiterobotid ja nende funktsionaalsus,
• levinud andurid ja aktuaatorid robootikas ning nende tutvustus

Õppematerjalid on välja töötatud Tartu Ülikooli poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Koolitusel osalemiseks tuleb enne koolitust läbida kursuse 1. osa "Raspberry Pi ja Arduino tutvustus".
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel proovitakse läbi Arduino ja Raspberry Pi ülesseadmine ning suhtlus EV3-ga. Kodus tuleb 2. ja 3. osa ülesanded iseseisvalt lõpetada.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: LEGO Mindstorms, Arduino, Raspberry Pi
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1 kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse