Miniarvutite ja mikrokontrollerite arendusplatvormid koolidele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus tutvustab miniarvutite ja mikrokontrollerite arendusplatvorme, nende omadusi ja rakendamisvõimalusi koolis.
Toimumise aeg: 27.11.2015 - 14.12.2015
Kontaktpäev:
  • I koolituspäev (27.11.2015 10:00 - 27.11.2015 17:00)
  • II koolituspäev (14.12.2015 10:00 - 14.12.2015 17:00)
Maht: 52 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 240 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Raivo Sell (ITT Group)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1 TALLINN HARJU MAAKOND
URL: https://www.innovatsioonikeskus.ee/...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• omab ülevaadet miniarvutite ja mikrokontrollerite funktsionaalsusest;
• omab ülevaadet miniarvutite ja mikrokontrollerite rakendusvõimalustest;
• oskab koostada lihtsamaid programme erinevatele platvormidele.
ISTE 1.a., ISTE 1.b., ISTE 2.a

Sihtgrupid: Õpetaja.
Üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad ja haridustehnoloogid
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Anda ülevaade miniarvuti ja mikrokontrollerite funktsionaalsusest ning rakendusvõimalustest koolis.
Sisukirjeldus:

Täienduskoolituskursus viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja ITT Group OÜ. Koolitus tutvustab miniarvutite ja mikrokontrollerite arendusplatvorme, nende omadusi ja rakendamisvõimalusi koolis. Miniarvutid ja mikrokontrollerid on koolides peamiselt kasutusel robootika õpetamisel, kuna need annavad palju võimalusi tarkade seadmete ehitamiseks.
Koolitusel tehakse praktilisi harjutusi ja tutvutakse reaalse riistvaraga. Koolituselt saab kaasa tasuta raamatu: http://www.apollo.ee/avr-mikrokontrollerid-ja-praktiline-robootika.html


Õpisündmuse teemad:

• Miniarvutite ja mikrokontrollerite ülevaade ja funktsionaalsus
o Miniarvutite ja mikrokontrollerite ülevaade, funktsionaalsus ja erinevused
o Miniarvutid ja nende rakendusvaldkonnad
o Mikrokontrollerid ja nende rakendusvaldkonnad
• Programmeerimisvahendid
o Python programmeerimiskeel
o C++ programmeerimiskeel
• Praktiliste rakenduste loomine miniarvutite baasil
• Robootika- ja mehhatroonikarakenduste loomine mikrokontrollerite baasil

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Huvi mikrokontrollerite ja programmeerimise vastu
Lõpetamise tingimused:

Läbitud praktilised tööd ja edukalt sooritatud test.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
I koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2015 10:00 - 27.11.2015 17:00
Koolitajad: Raivo Sell
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nu...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.12.2015 10:00 - 14.12.2015 17:00
Koolitajad: Raivo Sell
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1 TALLINN HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nu...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse