Noortevolikogud aastani 2050 - reaalsus või iganenud perspektiiv?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusena on tõusnud osalejate teadlikkus uutest osalusvormidest ning nende rakendamisest. Samuti teavad koolituse läbinud tervikliku kaasamise põhimõtteid ning oskavad neid rakendada enda igapäevatöös.
Toimumise aeg: 28.11.2019 - 13.12.2019
Kontaktpäev:
 • I moodul (1. kontaktpäev) (28.11.2019 10:00 - 28.11.2019 17:00)
 • I moodul (2. kontaktpäev) (29.11.2019 09:00 - 29.11.2019 16:00)
 • II moodul (3. kontaktpäev) (13.12.2019 10:00 - 13.12.2019 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 34 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Omari Loid (Aestia Koolitused OÜ)
 • Ivo Visak (Aestia Koolitused OÜ)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Toimumise koht: Strand SPA & Konverentsihotell
Aadress: A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti
URL: https://www.strand.ee/et/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab kasutada erinevaid rahastuvõimalusi noorte osaluse arendamiseks KOV tasandil;
 • oskab kasutada uusi osalusvorme (nt mitteformaalsed, e-osalusvormid) noorsootöö korraldamisel;
 • teab, millised on noorte huvikaitse parimad praktikad ning rakendab neid oma töös;
 • oskab analüüsida noorte kaasamise ja kaasatuse hetkeolukorda ning seada pikemaajalisi mõõdetavaid kaasamisalaseid eesmärke.
Sihtgrupid: Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, noortele ning KOV ametnikele, kes soovivad paremini toetada noorte osalust oma kohalikus omavalitsuses.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on parandada noorsootöö kvaliteeti kohalikes omavalitsustes, läbi tõhusama noorte osaluse toetamise.
Sisukirjeldus:

Koolitus viiakse ellu kahe moodulina, millest esimene on 2-päevane (osalejatele tagatakse ööbimine korraldaja poolt) ja toimub 28. ja 29. novembril 2019.
Teine moodul on ühepäevane ja toimub 13. detsembril 2019. 
Akadeemilised kontakttunnid on jaotatud kahe koolitusmooduli peale, mille vahel rakendavad osalejad esimese koolitusmoodulis õpitud põhimõtteid enda töökeskkonnas.

Esimene koolitusmoodul (16 akadeemilist tundi)
Esimesel koolitussessioon jagatakse õppijatele informatsiooni noorte osaluse hetkeolukorrast ning võimalikest tulevikutrendidest. Õppijatele tutvustatakse uusi osalusvorme, nende eripärasid ning rakendamise võimalusi. Samuti analüüsitakse koos osalejatega nende KOV-ides olevat hetkeolukorda ning juba olemasolevate osalusvormide puuduseid.

Praktiline ülesanne (10 akadeemilist tundi)
Omandatud teadmiste kinnistamiseks ning nende edaspidiseks edukaks rakendamiseks määratakse igale osalejale praktiline ülesanne, mis tuleb kahe koolitusmooduli vahel täita. Praktiline ülesanne lähtub esimeses moodulis õpitust, mille tulemusena on osalejatel võimalik juba õpitud teadmisi rakendada. Praktilise ülesande raames loovad osalejad ühe uue osalusvormi prototüübi, mis tema KOVis võiks kõige edukamalt toimida. Praktilise ülesande täitmiseks antakse osalejatele aega kaks nädalat. 

Teine koolitusmoodul (8 akadeemilist tundi)
Praktilise ülesande jätkuks toimub teine koolituspäev, kus osalejad esitlevad loodud osalusvormide prototüüpe. Üheskoos koolitajaga analüüsitakse iga osaleja välja töötatud prototüübi tugevusi ning nõrkusi ning antakse näpunäiteid edasisteks tegevusteks, et tagada osalusvormi jätkusuutlikkus. Koolituspäeva teises pooles tutvustatakse erinevaid rahastusvõimalusi, läbi mille leida toetust uue osalusvormi rakendamiseks. Koolitusel vaadatakse kuidas uued osalusvormid täiendavad juba olemasolevaid ning kuidas oleks potentsiaalselt võimalik mõõta antud osalusvormide edukust.


Õpisündmuse teemad:
 • noorte osaluse põhilised probleemkohad Eestis;
 • milliste vahendite abil parandada olemasolevate noorte osalusvormide kvaliteeti;
 • uute osalusvormide rakendamise ohud ja võimalused kohalikul tasandil;
 • alternatiivsed rahastusallikad, mida on võimalik taotleda ja kasutada uute osalusvormide rakendamiseks;
 • milliste mõjuindikaatorite abil tasub osalusvormide efektiivsust ja edukust mõõta. 
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: iseseisev töö
Osalemise/ alustamise eeldused: Koolitusel osalemise eelduseks on huvi noorsootöö, noorte osaluse ning kohaliku omavalitsuse töö vastu.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetamise tingimusteks on osalemine koolitusel.

Lõpetamisel väljastatakse tunnistus nendele osalejatele, kes on suutnud oma KOVis luua uue noorte osalusvormi prototüübi, demonstreerides esimeses koolitusmoodulis omandatud teadmisi.

Tõend väljastatakse nendele osalejatele, kes on osalenud mõlemas koolitusmoodulis, aga ei ole ülesande püstitusest lähtuvat praktilist tööd esitanud. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Omari Loid on kasvanud noorte osaluskogudes ja organisatsioonides - olnud aktiivne liige, juhtinud ning aidanud ka teistel juhtida. Eduka noorte kaasamise ja Tartu Noortevolikogu juhtimise eest pärjas Tartu linn Omarit noorsootöö eripreemiaga. Noortevaldkonnast sai Omari jaoks algus pidev enesearendamine, mille tulemusena ta koolitab ja nõustab noori juhte ning on tööandaja ligi 40le noorele. Ettevõtmistes on tal edu aidanud tagada erinevad osaluse metoodikad ning peamiste põhimõtete sisuline valdamine.

Ivo Visak on varasemalt juhtinud mitut kolmanda sektori organisatsiooni, teiste seas suurimat noorte katuseorganisatsiooni, Eesti Noorteühenduste Liitu. Enne juhatuse esimehe ametikohale asumist tegeles Ivo samas organisatsioonis noorte osalusvõimaluste arendamisega, olles osaluskogude koordinaator. 2017. aastal pälvis Ivo Haridus- ja Teadusministeeriumilt aasta noorsootöötaja tunnustuse. Samuti on Ivo töötanud koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, väitluse ja graafilise disaini õpetajana.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul (1. kontaktpäev) - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.11.2019 10:00 - 28.11.2019 17:00
Koolitajad: Omari Loid (Aestia Koolitused OÜ), Ivo Visak (Aestia Koolitused OÜ)
Toimumise koht: Strand SPA & Konverentsihotell
Aadress: A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti
URL: https://www.strand.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

I moodul (2. kontaktpäev) - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.11.2019 09:00 - 29.11.2019 16:00
Koolitajad: Omari Loid (Aestia Koolitused OÜ), Ivo Visak (Aestia Koolitused OÜ)
Toimumise koht: Strand SPA & Konverentsihotell
Aadress: A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti
URL: https://www.strand.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II moodul (3. kontaktpäev) - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 10:00 - 13.12.2019 17:00
Koolitajad: Omari Loid (Aestia Koolitused OÜ), Ivo Visak (Aestia Koolitused OÜ)
Toimumise koht: Strand SPA & Konverentsihotell
Aadress: A. H. Tammsaare pst 35, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti
URL: https://www.strand.ee/et/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse