C keele programmeerimine 3pi robotplatvormi baasil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus õpetab praktilises võtmes programmeerimist, et nii lastel kui täiskasvanutel arendada programmeerimise ja struktuurse mõtlemise oskust ning harjutada praktiliselt C keeles programmeerimist populaarse roboti 3pi baasil.
Toimumise aeg: 06.11.2015 - 30.11.2015
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktkoolitus (06.11.2015 10:00 - 06.11.2015 17:00)
  • 2. kontaktkoolitus (13.11.2015 10:00 - 13.11.2015 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 39 akad. tundi
  • Auditoorne: 39 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Raivo Sell (ITT Group)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/e...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija
• omab ülevaadet ja arusaama programmi struktuurist ja algoritmidest;
• tunneb ja oskab rakendada C-keele konstruktsioone ja programmeerimise võtteid;
• omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
• oskab kasutada AVR programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
• oskab koostada kontrolleri tarkvara C keeles ning tunneb 3pi roboti teeke;
• oskab koostada joonejälgimise algoritme robotile.

Sihtgrupid: Gümnaasiumi ja põhikooli õpetajad, kutsekoolide õpetajad.
Peamiseks sihtrühmaks on gümnaasiumid, kus pakutakse RÕK õppeainet: Programmeerimine ja rakenduste loomine ning Mehhatroonika ja robootika.
Eesmärgid: Arendada programmeerimise ja struktuurse mõtlemise oskust ning harjutada praktiliselt C keeles programmeerimist populaarse roboti 3pi baasil. Muuta IKT õppeainete (Programmeerimine ja rakenduste loomine) õppimine atraktiivsemaks ja lihtsamaks, et motiveerida õpilasi rohkem tegelema loodusteadustega.
Sisukirjeldus:

Tänapäeval on kõige levinum ja universaalsem tarkvara väljatöötamise keel „C-keel“, mis paljudele algajatele on siiski keerulisevõitu. Antud koolitus õpetab programmeerimist, mis üldjuhul tekitab nii lastes kui täiskasvanutes esialgu hirmu ja eelarvamusi, võimalikult praktilises võtmes. Seega on kaasatud õppesse olemasoleva populaarse 3pi robotplatvormi edasi arendamine ja täiustamine.

Õpisündmuse teemad:

• Programmeerimise alused
• C- keele ülevaade
• 3pi roboti tarkvarateek
• Roboti 3pi ülevaade
• Mehaanika
• Elektroonika
• Roboti programmeerimine
• Joonejälgimise programmi koostamine
• Ülesande lahendamise algoritmid
• PID regulaator
• Võistlus

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ ITT Group poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: programmeerimine
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktkoolitus - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.11.2015 10:00 - 06.11.2015 17:00
Koolitajad: Raivo Sell (ITT Group)
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nut...

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktkoolitus - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.11.2015 10:00 - 13.11.2015 17:00
Koolitajad: Raivo Sell (ITT Group)
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nut...

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse