Ehitusjuht tase 6 baaskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud kutse Ehitusjuht tase 6 esmataotlemiseks
Toimumise aeg: 15.11.2019 - 30.11.2019
Kontaktpäev:
 • 6. kontaktpäev
 • 5. kontaktpäev
 • 4. kontaktpäev
 • 3. kontaktpäev
 • 2. kontaktpäev
 • 1. kontaktpäev
Maht: 44 akad. tundi
 • Auditoorne: 44 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 45 osalejat
Hind osalejale: 395 €

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Martti_Kiisa/est
 • Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Vassil Hartšuk (Päästeamet)
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Anneli Ramjalg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Enn Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Enn Tammaru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Pille Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Helje Johansoo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Peeter Vahter (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes@tktk.ee, tel: 53411798
Vaatlev partner: Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ehitusala laiapõhjaliselt;
 • valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi;
 • tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale;
 • tunneb ehituskonstruktsioone ja tehnosüsteeme ning nende ehitamise tehnoloogiat;
 • tunneb ehitusmaterjale ja ehitustooteid;
 • oskab ehitustöid dokumenteerida;
 • tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida;
 • oskab määrata ehitusmaksumust;
 • tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid;
 • on võimeline tagama ehitustööde ohutust (sh töö- ja terviseohutus ning tuleohutus);
 • oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
 • on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
 • on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.
Sihtgrupid: Ehitusjuhid (tase 6)
Eesmärgid: Ehitusjuht 6 kutse esmataotlemine
Sisukirjeldus:
 • ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ);
 • tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes;
 • ehitustööde eelarvestamise alused;
 • tuleohutuse tagamine ehitusel;
 • ehitusfüüsika;
 • ehitustoodete tõendamine;
 • juhtimine ja ehituskorralduse alused;
 • projektijuhtimise alused;
 • ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon);
 • ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad;
 • töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel;
 • normatiivdokumendid ehituses.


Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: eksam
Osalemise eeldus: Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord 13.02.2019 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502)

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: ehitusjuht tase 6
1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse