Tabelarvutuse põhikursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus õpitakse kasutama tabelarvutusprogrammi põhivõimalusi ja korraldusi tööülesannete täitmisel.
Toimumise aeg: 07.11.2019 - 20.12.2019
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (08.11.2019 13:00 - 08.11.2019 17:45)
 • 2. kontaktpäev (15.11.2019 13:00 - 15.11.2019 17:45)
 • 3. kontaktpäev (22.11.2019 13:00 - 22.11.2019 17:45)
 • 4. kontaktpäev (29.11.2019 13:00 - 29.11.2019 17:45)
 • 5. kontaktpäev (06.12.2019 13:00 - 06.12.2019 17:45)
 • 6. kontaktpäev (13.12.2019 13:00 - 13.12.2019 17:45)
 • 7. kontaktpäev (20.12.2019 13:00 - 20.12.2019 16:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 240 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • sisestab erinevat tüüpi andmeid
 • koostab valemeid kasutades põhitehteid ja lihtsamaid funktsioone
 • kujundab tabeli printimiseks või edastamiseks sobivalt


Sihtgrupid: tabelarvutusprogrammide kasutajad, kes soovivad õppida kasutama tabelarvutusprogrammi põhivõimalusi ja korraldusi igapäevases kontoritöös
Eesmärgid: saada teadmised ja oskused tabelarvutusprogrammi kasutamise võimalusest
Sisukirjeldus:
 • tabelarvutusprogrammi põhiseaded, andmete sisestamine ja vormindamine, põhiandmetüübid
 • võimalused andmete kiiremaks sisestamiseks (korduvad ja järjestikused andmed)
 • valemite koostamine (põhitehted, sulgude kasutamine)
 • töölehtede kasutamine, liikumine erinevate töölehtede vahel
 • funktsioonide liigid, põhifunktsioonide (SUM, AVERAGE, COUNT, IF) kasutamine valemites
 • tabeli vormindamine, tabelite ettevalmistamine printimiseks, printimismäärangud
 • andmete sorteerimine ja filtreerimine, andmete otsing (otsingufunktsioonide kasutamine)
 • risttabelite koostamine
 • tulp-, joon- ja sektordiagrammide koostamine ja kujundamine


Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: praktiliste ülesannete lahendamine
Osalemise/ alustamise eeldused: algtasemel tabelarvutusprogrammide kasutamine
Lõpetamise tingimused:

Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja praktiliste ülesannete lahendamine. Praktiliste ülesannete hindamine toimub mitteeristavalt.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Märksõnad: tabelarvutus, exceli koolitus
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2019 13:00 - 08.11.2019 17:45
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 13:00 - 15.11.2019 17:45
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2019 13:00 - 22.11.2019 17:45
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.11.2019 13:00 - 29.11.2019 17:45
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.12.2019 13:00 - 06.12.2019 17:45
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2019 13:00 - 13.12.2019 17:45
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.12.2019 13:00 - 20.12.2019 16:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse