Mehhatroonika ja robootika II aste

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus arendab mehhatroonika ja robootika õpetamisoskuse viimist kõrgemale tasemele, kasutades standard programmeerimiskeelt ja Robootika Kodulabori komplekte.
Toimumise aeg: 12.02.2016 - 19.02.2016
Kontaktpäev:
  • I koolituspäev (12.02.2016 10:00 - 12.02.2016 17:00)
  • II koolituspäev (19.02.2016 10:00 - 19.02.2016 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 52 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Raivo Sell (ITT Group)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Elo Allemann, elo.allemann@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/e...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õppeaine läbinud on võimeline õpetama „Mehhatroonika ja robootika“ RÕK valikainet üldhariduskoolis või „Robootika„ õppeainet kutsekoolis.
Lisaks, omab ülevaadet mikrokontrolleri üldisest arhitektuurist ja mikrokontrollerite lihtsamatest rakendustes mehhatroonikas:
• tunneb lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise ja kasutusvõimalusi mehhatroonika valdkonnas valitud mikrokontrolleri baasil;
• oskab koostada lihtsamaid robot-tüüpi seadme juhtimise protseduure mikrokontrolleril;
• oskab koostada ja lahendada mikrokontrolleri kasutamisega seonduvaid praktilisi probleeme;
• kavandab didaktiliselt efektiivse ja RÕK ainekavale vastava robootika õppeaine;
• korraldab robootika õppe ja arvestab erinevate õppestiilidega,
• rakendab kaasaegseid IKT tehnoloogiaid ja vahendeid Robootika õppeaine läbiviimisel.

Sihtgrupid: Gümnaasiumi ja kutsekoolide õpetajad.
Peamiseks sihtrühmaks on gümnaasiumid, kus pakutakse RÕK õppeainet: Mehhatroonika ja Robootika.
Samuti on antud koolitus väga oluline kutsekoolides ja põhikooli ringijuhendajate hulgas, kus tegeletakse robootika, automaatika, mehhatroonika jms. õppe- ja huvitegevusega.
Eesmärgid: Arendada mehhatroonika ja robootika õpetamisoskust professionaalsemale tasemele, kasutades standard programmeerimiskeelt ja Robootika Kodulabori komplekte.
Sisukirjeldus:

Gümnaasiumi riiklikus õppekavas on valikaine „Mehhatroonika ja Robootika“, mille populaarsus kasvab. Läbi erinevate koolituste on tagasiside, et eriti II taseme robootika koolitust on väga vaja, kuna see on keerukam ja õpetajad tunnevad ennast ebakindlalt. Robootika II tase on Eesti koolides realiseeritud Robootika Kodulabori riistvara baasil, kuid on mitmeid koole, kus komplektid on küll olemas, aga koolides on uued õpetajad, kes ei ole oma ettevalmistuselt valmis soetatud riistvara rakendama.

Õpisündmuse teemad:

Koolitus tutvustab RÕK valikainet Mehhatroonika ja Robootika ning valmistab õpetajad ette selle õppeaine läbi viimiseks II tasemel kasutades Robootika Kodulaborit.
Teemad:
• Mis on mehhatroonika, mehhatroonikasüsteem
• Didaktika, õpiprotsess
• Robootika RÕK valikaine
• Õppekirjandus, E-õppe vahendid, robootika õpik ja e-kursus
• Robootika õppekomplektid
• Motivatsiooni tõstmine, robootika võistlused jt üritused
• Robootika Kodulabori kontseptsioon
• RÕK robootika valikaine töövihik ja robootika valikaine õpetajaraamat
• Õpisituatsioon – Navigatsioonirobot tutvustus
• Programmeerimine C keeles
• Algoritmi ja programmikoodi sidumine
• Tarkvarateek
• Programmeerimine C keeles
• Sisend-väljundviigud
• Nupud
• Numbernäidikud ja ekraanid
• Mootorid
• Andurid


Õppematerjalid on välja töötatud OÜ ITT Group poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus, soovitavalt Robootika I taseme (Lego EV3) koolituse läbimine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: mehhatroonika, robootika
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.02.2016 10:00 - 12.02.2016 17:00
Koolitajad: Raivo Sell (ITT Group)
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nut...

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.02.2016 10:00 - 19.02.2016 17:00
Koolitajad: Raivo Sell (ITT Group)
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1,Tallinn,Harju maakond, Eesti
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nut...

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse