Testide koostamine ja metoodika

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus tutvustab testide koostamise metoodikat ja erinevaid veebipõhite testide loomise keskkondi.
Toimumise aeg: 28.10.2019 - 24.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 29 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 21 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
 • Varje Tipp (Pärnu Linnavalitsus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=27129
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Moodle'is
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

 • Koostab iseseisvalt õppetööks vajalikud kavad ja juhised.
 • Kasutab erinevaid IKT vahendeid ja nende võimalusi õppeprotsessis lähtuvalt konkreetsetest õppetegevustest.
 • B.1.4. Juhendab õppijate individuaalset teadmusloomet ja omaloodud materjalide (teadmusobjektide) jagamist digitehnoloogia vahendusel.
 • C.1.1. Digivahendeid kasutades koostab õppijate loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.
 • C.1.2. Digivahendite abil koostab näiteid elulise probleemi lahendamiseks, kaasab õppijaid etteantud probleemi lahendamisse.
Sihtgrupid: Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale,
tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile,
õppeasutuse juhile.
NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on tutvustada testide loomise metoodikat. Kuidas koostada küsimusi, missugused on head ja halvad küsimused, missuguseid erinevaid testi- ja küsimustetüüpe kasutatakse, missuguseid keskkondi nende loomiseks kasutatakse ning kuidas valminud teste veebis avaldada?
Kursusel valmib igal kursuslasel veebileht, kus avaldatakse kursuse kodutööd ja valminud testid.
Sisukirjeldus:

Kursusel õpime, kuidas koostada häid teste, millised on head ja halvad küsimused testides, tutvume veebikeskkondadega, kus on mugav endale sobivat testi luua ja avaldada.

Õpisündmuse teemad:

- Testide ja küsimuste koostamise metoodika
- Head ja halvad küsimused
- Erinevad küsimuste ja testitüübid
- Olemasolevate testide hindamine ja analüüs hindamismudeli abil
- Erinevad testi loomise keskkonnad ja programmid
- Testikogu koostamine
- Testikogu avaldamine veebis
- Testide avaldamiseks sobilikud keskkonnad (faili lisamine, vistutamine)

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise/ alustamise eeldused: Kursusele registreerunu kasutab õppeprotsessis digivahendeid, lähtudes isiklikust kogemusest.
Lõpetamise tingimused:

Osaleja on aktiivselt osalenud õppetöös ja esitab nõutud tähtajaks iseseisvad tööd.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: test, hindamine
Väljatöötaja: HITSA,varje tipp,Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Viiakse läbi ESF toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse